PREČU PASŪTĪŠANAS NOTEIKUMI
Preču pirkšanas noteikumi interneta veikalā JYSK.LV
Pirms pasūtījuma veikšanas Interneta veikalā lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Noteikumiem. Vēršam Tavu uzmanību, ka šie Noteikumi nosaka Pirkuma līguma nosacījumus starp Pircēju (fizisko personu) un Pārdevēju. Ja vēlies iegadāties preces Interneta veikalā juridiskās personās vārdā, lūdzam sazināties ar Pārdevēja klientu servisu pa e-pastu: [email protected].
Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Lūdzam rūpīgi izlasīt to un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi ir saprotami un pieņemami.
1. Definīcijas
1.1. Pārdevējs – SIA „Jysk Linnen’n Furniture”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003536998, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003536998, juridiskā adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Dreiliņi, Biķeru iela 4, LV-1079, Latvijas Republika.
1.2. Pircējs – pilngadīga un rīcībspējīga fiziska persona, kura iegādājas preces un/vai pakalpojumus Interneta veikalā vai lieto Interneta veikalu un plāno no Pārdevēja iegādāties preces un/vai pakalpojumus personiskajām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām un mērķiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.
1.3. Reģistrēts lietotājs  fiziska persona, kurai ir izveidots profils tīmekļa vietnē www.JYSK.lv. Izveidot profilu var, aizpildot reģistrācijas formu Interneta veikala tīmekļa vietnē www.JYSK.lv, sniedzot nepieciešamos datus, piekrītot personas datu apstrādei un apliecinot iepazīšanos ar Pārdevēja Privātuma politiku.
1.4. Klienta karte – digitāla karte, kas dod Reģistrētam lietotājam priekšrocības, iepērkoties Interneta veikalā, saskaņā ar Klienta kartes noteikumiem.
1.5. Interneta veikals – Pārdevēja interneta veikals, kas ir pieejams tīmekļa vietnē www.JYSK.lv.
1.6.  Pirkuma līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgts distances līgums par Interneta veikalā piedāvāto preču pirkšanu–pārdošanu, kas tiek uzskatīts par noslēgtu 2.4. punktā noteiktajā kārtībā.
1.7. Noteikumi – šie Interneta veikalā piedāvāto preču attālinātas pirkšanas–pārdošanas (Pirkuma līguma) noteikumi.
1.8. Pasūtījums – Interneta veikalā veikts preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, ko Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja un kas norādītas tajā pašā pasūtījumā.
2. Pasūtījuma noformēšana
2.1. Pasūtījumu Interneta veikalā var veikt gan Reģistrēti lietotāji, gan nereģistrēti lietotāji jebkurā diennakts laikā.
2.2. Pasūtījuma minimālā pirkuma summa ir 10,00 EUR (desmit eiro) pēc atlaižu koda izmantošanas un neieskaitot piegādes izmaksas. Ja Interneta veikalā izvēlētais pirkums nesasniedz minimālo summu, Pasūtījumu nav iespējams noformēt un parādīsies brīdinājuma ziņa, ka nav sasniegta minimālā pirkuma summa.
2.3. Pirms Pasūtījuma veikšanas Pircējam ir pienākums izlasīt šos Noteikumus un Interneta veikala Privātuma politiku. Pircējam veicot Pasūtījumu Interneta veikalā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir izlasījis Noteikumus un Privātuma politiku un piekritis Pirkuma līguma nosacījumiem, kā arī Pircējs apliecina, ka apņemas pieņemt pasūtītās preces.
2.4. Lai iegādātos Preces, Pircējs veic Pasūtījumu Interneta veikalā, pievienojot preci grozā, norādot piegādes un apmaksas veidu, un apstiprina pirkumu spiežot “pirkt”. Pircējs ir atbildīgs par Pasūtījumā sniegto datu pareizību un pilnību. Ja pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējs konstatē, ka ievadītie dati ir nepareizi un/vai nepilnīgi, Pircējam ir nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēja klientu servisu pa e-pastu: [email protected].
2.5. Tiek uzskatīts, ka Pircējs un Pārdevējs ir noslēguši Pirkuma līgumu, kad Pircējs:
(i)    veic Pasūtījumu Interneta veikalā atbilstoši šiem Noteikumiem;
(ii)   apliecina, ka ir izlasīti Noteikumi, izvēlas Pasūtījuma saņemšanas veidu, apmaksas veidu un apstiprina Pasūtījuma iesniegšanu;
(iii) Pārdevējs apstiprina Pircēja Pasūtījumu, nosūtot Pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
2.6. Pārdevējs ir tiesīgs neapstiprināt Pircēja Pasūtījumu, ja Pircējs nav izpildījis visus preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevēja noliktavā nav pasūtīto preču, ko Pircējs vēlas iegādāties, ja Pircējs nav apliecinājis piekrišanu Noteikumiem, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs ir iesaistīts vairumtirdzniecības iepirkumos, vai tehniskās kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar Interneta veikalā norādīto cenu, un/vai citu iemeslu dēļ, par kuriem Pircējs tiks informēts individuāli.
2.7. Ja Pārdevējam nav iespējas pārdot preci vai iestājas 2.7. punktā norādītie apstākļi (prece nav pieejama noliktavā, Interneta veikalā norādītā cena ir kļūdaina), tad Pārdevējs informē par to Pircēju un atgriež Pircējam tā samaksāto naudu par pasūtīto preci, ko Pārdevējs nevar piegādāt/pārdot. Kad ir pieejama tikai daļa no Pasūtījuma precēm, Pārdevējs sazinās ar Pircēju un puses vienojas par Pasūtījuma saņemšanas kārtību. Šajos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, kas attiecas uz preces nepiegādāšanu/nepārdošanu.
2.8. Pasūtot preces atsevišķās kategorijās, Pasūtījuma saņemšanas brīdī preces dizains/krāsa var atšķirties no attēlā redzētā Interneta veikalā. Asorti precēm (t.i., precēm ar vienu preces kodu, bet dažādām krāsu/dizaina variācijām) iespējamas ražotāju noteiktas modifikācijas. Asorti precēm Pārdevējs nevar garantēt to krāsu un dizainu, ko Pircējs ir redzējis Interneta veikala attēlā, veicot šāda veida preču pasūtīšanu. Asorti preču krāsu/dizaina variācijas atlasa noliktava pēc nejaušības principa, un šāda atšķirība nav uzskatāma par preču defektu vai neatbilstību Pirkuma līgumam. 
2.9. Tiek uzskatīts, ka Pirkuma līgums ir izpildīts, kad Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai kārtībai.
2.10. Preču pārdošanas dokumenti Pircējam tiek nosūtīti elektroniski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pēc Pasūtījuma veikšanas un apstiprināšanas.
2.11. Ja Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt Noteikumiem, preces un/vai pakalpojumus Interneta veikalā iegādāties nav iespējams.
3. Apmaksas noteikumi
3.1. Preču cenas ir norādītas eiro valūtā un iekļauj pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viena procenta) apmērā. Preces cenā nav iekļautas piegādes izmaksas.
3.2. Pircējs apņemas apmaksāt Interneta veikalā pasūtītās preces.
3.3. Interneta veikalā Pircējs var norēķināties, izmantojot internetbankas pakalpojumus, ar maksājumu karti tiešsaistē, bankas pārskaitījumu, kā arī noformējot nomaksas pakalpojumu.
3.4. Izvēloties pasūtījuma apmaksu ar bankas pārskaitījumu, pasūtījums tiks izsūtīts tikai pēc apmaksas saņemšanas pilnā apjomā.
3.5. Pasūtījumu ir iespējams pilnībā vai daļēji apmaksāt ar elektronisko dāvanu karti saskaņā ar dāvanu karšu noteikumiem.
3.6. Gadījumos, kad Pircējs izmanto 5. sadaļā paredzētās atteikuma tiesības un/vai atgriež Pirkuma līgumam neatbilstošo preci, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto naudu tādā veidā, kā tā tika saņemta, piemēram, ja tika izmantota dāvanu karte, Pārdevējs izdod Pircējam jaunu dāvanu karti. Izmantotie atlaižu kodi tiek atjaunoti, ja tiek atgrieztas visas konkrētajā Pasūtījumā pasūtītās preces.
4. Preces piegāde un saņemšana
4.1. Interneta veikalā pasūtītās preces iespējams bez maksas saņemt “JYSK” veikalā klātienē (veikalu saraksts un darbalaiks šeit), galvenajā noliktavā loģistikas centrā “Berģi” (turpmāk – Galvenā noliktava) (darbalaiks šeit), pakomātā vai ar kurjera starpniecību. Preces piegādājot ar kurjera starpniecību, jāveic papildu maksa par preču piegādi saskaņā ar piegādes tarifiem. Vairāk par Pasūtījuma saņemšanas un piegādes veidiem lasiet šeit.
4.2. Izvēloties preču piegādi ar kurjeru, Pircējam jānorāda sasniedzams kontakttālrunis un jānodrošina Pasūtījuma pieņemšana. Piegādes dienā Pircējam vai tā norādītai personai (Pasūtījuma saņēmējam) jābūt sazvanāmai uz Pasūtījumā norādīto kontakttālruni, pretējā gadījumā piegāde tiks automātiski pārcelta uz nākamo darbdienu un pēc 3 (trīs) neveiksmīgiem piegādes mēģinājumiem pilnībā atcelta, bet Pasūtījums anulēts. Svētku un kampaņu laikā Pasūtījumu piegāde var kavēties.
4.3. Izvēloties izņemt iepriekš apmaksātu Pasūtījumu kādā no “JYSK” veikaliem vai Galvenajā noliktavā, tas jāizdara 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad ir saņemts Pārdevēja apstiprinājums par to, ka Pasūtījums ir sagatavots. Ja Pasūtījums nav izņemts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, tad tas tiek automātiski atcelts – Pārdevējs par to informē Pircēju un 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma atcelšanas brīža atgriež Pircējam samaksāto naudu par Pasūtījumu.
4.4. Kurjers nodrošina lielgabarīta sūtījumu piegādi līdz dzīvokļa durvīm tikai gadījumos, kad tiek apmaksāts uznešanas pakalpojums saskaņā ar noteikto maksu piegādes aprakstā. Uznešanas pakalpojuma nepieciešamība ir jāatzīmē pirkuma noformēšanas brīdī un jāapmaksā vienlaikus ar preces pirkumu.
4.5. Preces saņemšanas faktu apliecina:
- saņemot Pasūtījumu ar Pārdevēja piedāvātu kurjeru – Pircēja paraksts kurjera/Pasūtījuma izsniedzēja elektroniskajā terminālī vai kurjera atzīme par piegādi, ņemot vērā spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības;
- saņemot Pasūtījumu “Omniva” pakomātā – Pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces Pasūtījuma izņemšanai;
- saņemot Pasūtījumu ar Pārdevēja piedāvātu pārvadātāju – Pircēja paraksts uz Preču pārdošanas dokumentiem vai pārvadātāja atzīme par piegādi, ņemot vērā spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības;
- saņemot Pasūtījumu Pārdevēja veikalā vai Galvenajā noliktavā – Pircēja paraksts uz preču pārdošanas dokumentiem.
4.6. Ja piegādes brīdī tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, Pasūtījuma saņēmējam nekavējoties kopā ar kurjeru jāpārbauda Pasūtījuma saturs un bojājumu gadījumā jālūdz kurjeram sagatavot aktu par bojātu Pasūtījumu. Saņēmējs ir tiesīgs atdot kurjeram bojāto sūtījumu vai arī to paturēt, ja bojājumi ir nebūtiski. Jebkurā gadījumā Pircējam 1 (vienas) darbadienas laikā no sūtījuma saņemšanas dienas jāsazinās ar Interneta veikala klientu servisu un jāinformē par radušos situāciju, sūtot vēstuli uz e-pastu: [email protected] vai aizpildot formu vietnē www.JYSK.lv.
4.7. Ja “Omniva” pakomātā Pasūtījuma saņemšanas brīdī tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, pasūtījuma saņēmējam ir nekavējoties jāpiesaka pretenzija, aizpildot formu “Omniva” tīmekļa vietnē vai jāsazinās ar Interneta veikala klientu servisu un jāinformē par radušos situāciju, sūtot vēstuli uz e-pastu: [email protected] vai aizpildot formu vietnē www.JYSK.lv.
4.8. Pircējam ir pienākums 5 (piecu) darbadienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža pārbaudīt preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti un komplektāciju. Ja Pircējs konstatē preces bojājumu vai defektus, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk 5 (piecu) darbadienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža ir jānosūta fotoattēls(-i) ar skaidri saskatāmu bojājumu un bojātās preces daļas (detaļas) numuru saskaņā ar pievienoto salikšanas instrukciju (ja tāda ir pievienota), kā arī problēmas apraksts, aizpildot formu vietnē www.JYSK.lv. Pārdevēja klientu serviss sazināsies ar Pircēju 3 (trīs) darbadienu laikā, lai atrisinātu radušos situāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Pirkuma līguma nosacījumiem un preces aprakstam Interneta veikalā.
5. Preču atgriešana
5.1. Pērkot preci Interneta veikalā, Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs (vai Pasūtījuma saņēmējs) ir saņēmis Pasūtījumu (turpmāk – Atteikuma termiņš), un atgriezt Interneta veikalā iegādātās preces atpakaļ Pārdevējam, saņemot par atgrieztajām precēm samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
5.2. Ja, noformējot Pasūtījumu, Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
5.3. Par lēmumu izmantot atteikuma tiesības Pircējam ir jāinformē Pārdevējs pirms atteikuma termiņa beigām, rakstot uz e-pastu: [email protected], zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni +371 66163550 vai aizpildot formu tīmekļa vietnē www.JYSK.lv, norādot pasūtījuma informāciju. Vairāk par atteikuma tiesībām lasiet šeit.
5.4. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:
5.4.1. Pircējs ir atvēris preces iepakojumu, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (neatgriežamo preču saraksts ir atrodams šeit);
5.4.2. Pircējs ir izmantojis iegādāto preci citā nolūkā un mērā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai;
5.4.3. prece ir bojāta/modificēta pēc Pasūtījuma piegādes Pircējam (vai Pasūtījuma saņēmējam).
6. Garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā
6.1. Ja Pircējs uzskata, ka Interneta veikalā iegādātā prece neatbilst Pirkuma līguma noteikumiem, Pircējam ir tiesības sniegt pretenziju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sūtot vēstuli uz e-pastu: [email protected] vai aizpildot formu vietnē www.JYSK.lv. Pieteikumā pircējam ir jāpievieno preces pirkumu apliecinošs dokuments, jānorāda preces defekts un jāsniedz citi pierādījumi, piemēram, preces fotoattēli. Vairāk par preces neatbilstību līguma noteikumiem lasiet šeit.
6.2. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību Pirkuma līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no Pasūtījuma saņemšanas dienas vai ilgāk, ja precei ir dots papildu garantijas laiks un par to ir saņemts Pārdevēja rakstisks garantijas apliecinājums. Vairāk par Pircēja prasījumu lasiet šeit. Vairāk par garantijas noteikumiem lasiet šeit.
6.3. Pēc šo Noteikumu 6.1. un 6.2. punktā minēto pretenziju vai paziņojumu saņemšanas Pārdevējs izvērtē to pamatotību un sniedz atbildi 14 (četrpadsmit) dienu laikā no attiecīgās pretenzijas vai paziņojuma saņemšanas, nosūtot atbildi uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
6.4. Pārdevējam ir tiesības noraidīt Pircēja iesniegto pretenziju vai paziņojumu par iegādātās preces neatbilstību Pirkuma līguma noteikumiem, ja tika pārkāpti preces ekspluatācijas noteikumi, proti, preces tika izmantotas tām neparedzētiem mērķiem.
6.5. Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010) – http://www.ptac.gov.lv/lv. Vairāk par ārpustiesas strīdu risināšanu skatieties šeit.
6.6. Lūgumus vai sūdzības par Interneta veikalā iegādāto preci Pircējs var iesniegt patērētāju strīdu izšķiršanas platformā.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.
7.2. Strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7.3. Pārdevējs patur tiesības vienpusējā kārtībā grozīt šos Noteikumus, informējot Reģistrētos lietotājus, nosūtot e-pasta paziņojumu un publicējot Noteikumu aktuālo redakciju Interneta veikalā. Katru reizi, pasūtot preces Pirkuma līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā Pirkuma līguma slēgšanas dienā.
7.4. Noteikumi ir spēkā no 2021. gada 9. februāra.