JYSK VEIKALA KLIENTA KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Definīcijas
Uzņēmums - SIA “Jysk Linnen`n Furniture” (reģ.nr. 40003536998, juridiskā adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Dreiliņi, Biķeru iela 4, LV-2130, Latvija.

Tīmekļa vietne – www.JYSK.lv.

JYSK veikals – JYSK veikali, kas atrodas Latvijā, un JYSK interneta veikals, kas atrodas tīmekļa vietnē.

Privātuma politika: Uzņēmuma privātuma politikas noteikumi, kas atrodas vietnē https://www.JYSK.lv/privacy_policy. 

Karte – saskaņā ar šiem noteikumiem izsniegta JYSK klienta karte.

Kartes turētājs – persona, kura saņēma Karti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Klienta profila konts – Kartes turētāja profils, kas reģistrēts Tīmekļa vietnē, pamatojoties uz Kartes turētāja pieteikumu Kartes un tās priekšrocību izmantošanai.

Informatīvais biļetens – JYSK informatīvais biļetens, kurā ir informācija par JYSK kartes priekšrocībām, JYSK preču reklamēšanu, cita JYSK mārketinga informācija, kā arī   personalizētie piedāvājumi.

Klientu apkalpošana – JYSK klientu serviss, ar kuru var sazināties pa tālruni (+371) 66163550 (darba laikā), e-pastu info@JYSK.lv.

Noteikumi – šie JYSK klienta kartes lietošanas noteikumi.

1. Vispārīgi noteikumi

1.1.  Karte piešķir Kartes turētājam tiesības iegādāties produktus un/ vai pakalpojumus JYSK veikalos par īpašu cenu, kas norādīta kā “Cena ar klienta karti”, saņemt citus Kartes turētāja atvieglojumus un pierakstīties Uzņēmuma personalizētajiem piedāvājumiem.

2. Kartes pieteikums

2.1.  Kartei var pieteikties jebkura persona (fiziska vai juridiska persona).

2.2.  Nepieciešamie dati, lai pieteiktos Kartei, ir derīga e-pasta adrese un mobilā tālruņa numurs, vārds un uzvārds. Ja klients vēlas saņemt īpašus dzimšanas dienas piedāvājumus, tad ir jānorāda dzimšanas diena un mēnesis.

2.3.  Iesniegšanas dienā fiziskām personām jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus vecām.

2.4.  Pieteikšanās var notikt divos veidos:

2.4.1.       Tīmekļa vietnē: Klientam aizpildot tiešsaistes veidlapu Tīmekļa vietnē, vai

2.4.2.       JYSK veikalā: aizpildot veidlapu papīra formātā un iesniedzot JYSK veikala darbiniekam turpmākai pieteikuma pabeigšanai JYSK veikala elektroniskajā datubāzē. Papīra veidlapas tiks digitalizētas, lai Uzņēmums vai Uzņēmuma pilnvaroti partneri Uzņēmuma vārdā pabeigtu reģistrāciju. Pēc papīra formas digitalizācijas būs pieejama tikai pieteikuma digitālā kopija.

2.5.  Piesakoties Kartei, klients apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un ir informēts par / pārzina Privātuma politiku.

2.6.  Pierakstīšanās uz JYSK biļetena saņemšanu uz klienta e-pastu un/vai mobilo tālruni Kartes pieteikšanās laikā ir izvēles iespēja. Klients vienmēr var atteikties no JYSK biļetena saņemšanas, izmantojot klienta profila kontu vai noklikšķinot uz saites katra JYSK biļetena apakšējā daļā.

2.7.  Tiešsaistes pieteikums kartei tiek uzskatīts par pabeigtu, kad persona, kura piesakās uz Karti, Tīmekļa vietnē verificē savu tālruņa numuru, aizpilda informāciju par vārdu, uzvārdu, dzimšanas dienu un mēnesi (pēc izvēles), e-pastu un paroli, un nospiež pogu “Iesniegt”. Pēc tam tiek izveidots Klienta profila konts ar karti un uz personas, kura ir pieprasījusi Karti, e-pastu tiek nosūtīta Kartes elektroniskā versija.

2.8.  Pēc veiksmīgas tiešsaistes Kartes pieteikuma iesniegšanas pabeigšanas elektroniskā klienta karte tiks izsniegta Kartes turētājam  šādos veidos:

2.8.1.       nosūtīta uz Kartes turētāja e-pastu kā attēls, un

2.8.2.       būs pieejama klienta profila kontā (piereģistrējoties Tīmekļa vietnē) kā attēls.

2.9.  Kartes turētājs plastikāta  karti var saņemt veikala Info centrā. Par plastikāta Karti klients maksā 0,99 EUR.

2.10.        Reģistrētais lietotājs. Reģistrētajam lietotājam, kurš pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās Tīmekļa vietnē jau ir reģistrējies kā reģistrēts lietotājs, uz e-pasta adresi tiks nosūtīts paziņojums par Kartes izsniegšanu kopā ar Noteikumiem un norāde uz Privātuma politiku. Izmantojot izsniegto Karti attiecīgā reģistrētā lietotāja Klienta profila kontā, tiek uzskatīts, ka attiecīgais reģistrētais lietotājs ir piekritis Noteikumiem.

3. Personas dati

3.1.           Kartes turētāja personas datus apstrādās kopīgie datu pārziņi SIA “Jysk Linnen`n Furniture” (reģ.nr. 40003536998, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Dreiliņi, Biķeru iela 4, LV-2130, Latvija) un SIA "Do It" (reģ.nr. 40003733207, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Dreiliņi, Biķeru iela 4, LV-2130, Latvija).

3.2.           Tiks apstrādāti šādi personas dati līguma noslēgšanai un izpildei starp Kartes turētāju un Uzņēmumu saskaņā ar Noteikumiem:

3.2.1.       e-pasts, mobilā tālruņa numurs, vārds un uzvārds, un dzimšanas datums (ja tika atklāts), lai pieteiktos un reģistrētos Kartei un Tīmekļa vietnē izveidotu un administrētu Klienta profila kontu.

3.3.           Ar attiecīgu Kartes turētāja piekrišanu tiks apstrādāti šādi personas dati, lai nosūtītu Klientam Informatīvus biļetenus uz e-pastu un / vai SMS:

3.3.1.       e-pasts, mobilā tālruņa numurs, dzimšanas diena un mēnesis (ja tika atklāts) tiks izmantoti Informatīvā biļetena (gan vispārīga mārketinga komunikācija, gan personalizēti piedāvājumi) nosūtīšanai Klientam.

3.3.2.       personalizētu piedāvājumu un citu priekšrocību, piemēram, vārda dienu piedāvājumu un dzimšanas dienu piedāvājumu sniegšanai Klienta profila konta turētājam un administrēšanai:

3.3.2.1.            informāciju par to, kā Klienta profila konta turētājs izmanto Tīmekļa vietni. Izmantotie dati var ietvert Klienta profila konta turētāja IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūka veidu un versiju, operētājsistēmu, novirzīšanas avotu, vietnes apmeklējuma ilgumu, pārlūkotās lapas, vietnes pārlūkošanas ceļus.

3.3.2.2.            datus par preču pirkumiem, pirkumu skaitu, iztērēto summu un/vai vietnē veikto pirkumu skaitu, izmantojot Klienta profila kontu, datus par Kartes turētāja apskatītajām precēm, informāciju par Kartes turētāja apskatītajām precēm un to veidu. Šos datus var apkopot Klienta profila konta turētāja Kartes izmantošanas laikā Tīmekļa vietnē.

3.3.2.3.            informāciju par Informatīvu biļetenu saņemšanu un atvēršanu no Klienta puses

3.4. Automatizēto lēmumu pieņemšana un profilēšana

3.4.1.       Izstrādājot un veicot personalizētus piedāvājumus Klienta profila konta turētājam, Uzņēmums izmanto profilēšanu, t.i. apstrādā Klienta profila konta turētāja personas datus automatizēta veidā un izmanto tos, lai izvērtētu noteiktus personiskos aspektus, kas saistīti ar Klienta profila konta turētāju.

3.4.2.       Automatizēto lēmumu pieņemšanu, arī profilēšanu, var izmantot, lai Klienta profila konta turētājam sniegtu personalizētus piedāvājumus un citas Kartes priekšrocības. Lai to izdarītu, Uzņēmums analizēs Klienta profila konta turētāja personas datus vispārīgi vai ar īpašu algoritmu palīdzību, un datus, kurus Uzņēmums iegūs, pamatojoties uz Kartes turētāja profila darbībām (piemēram, pirkumi Tīmekļa vietnē, piekļuve Klienta profila kontam).

3.4.3.       Lai sniegtu Klienta profila konta turētājam galvenās priekšrocības, Uzņēmums izmantos automatizēto lēmumu pieņemšanu, pamatojoties tikai uz vispārējiem noteikumiem, kas piemērojami visiem Klienta profila konta turētājiem. Tas nebalstās uz priekšrocībām, uzvedību vai tamlīdzīgiem atribūtiem, un Uzņēmums nepiedāvā un neizvērtē nekādus Klienta profila konta turētāja uzvedības vai vēlmju aspektus, lai nodrošinātu šādas priekšrocības. Piemēram, pamatojoties uz ievadīto dzimšanas dienu un mēnesi, sistēma nosaka, kad Kartes turētājs ir tiesīgs saņemt dzimšanas dienas atlaidi.

3.4.4.       Lai piedāvātu Klienta profila konta turētājam personalizētus piedāvājumus, Uzņēmumam ir jāprofilē Klienta profila konta turētāja dati, t.i., jāizmanto īpaši algoritmi, lai analizētu Klienta profila konta turētāja izvēli, darbības vai tamlīdzīgus atribūtus. Piemēram, īpaši algoritmi analizē Klienta profila konta turētāja iesniegtos personas datus (piemēram, dzimšanas dienu un mēnesi u. c.) un Klienta profila konta turētāja iepirkšanās darījumu, izmantojot Tīmekļa vietni (piemēram, Tīmekļa vietnē iegādāto preču veidu), lai izstrādātu personalizētus, pielāgotus piedāvājumus Klienta profila konta turētājam.

3.5.    Kartes turētājs var mainīt savus personas datus savā Klienta profila kontā. Ja Kartes turētājs kādu iemeslu dēļ nevar veikt izmaiņas Klienta profila kontā, Kartes turētājs var sazināties ar Klientu servisu un pieprasīt veikt izmaiņas.

3.6.    Visa pārējā informācija par personas datu apstrādi ir pieejama Tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika” (vietnē https://www.jysk.lv/privacy_policy). Ja Kartes turētājam rodas kādi jautājumi par Privātuma politiku, vēlas atsaukt piekrišanu personas datu izmantošanai, veikt labojumus iesniegtajos personas datos, izmantot citas Privātuma politikā noteiktās tiesības vai iesniegt sūdzību, Kartes turētājs var sazināties ar Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: dpo@jysk.lv.

3.7.    Kartes turētājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei:

3.7.1.       iesniedzot piekrišanas atsaukumu rakstiski brīvā formā jebkurā JYSK veikalā Latvijā;

3.7.2.       nosūtot piekrišanas atsaukumu no pieteikumā norādītās e-pasta adreses uz e-pasta adresi dpo@jysk.lv;

3.7.3.       atrakstoties no Informatīvo biļetenu saņemšanas, nospiežot uz atrakstīšanās saiti saņemtajā Informatīvā biļetena paziņojumā, vai

3.7.4.       atsakoties no Informatīvo biļetenu saņemšanas, izmantojot Klienta profila kontu.

4. Piedāvājumi un akcijas JYSK klienta Kartes turētājiem (ieskaitot personalizētos piedāvājumus)

4.1.  Piedāvājumi klienta Kartes turētājiem ir redzami Tīmekļa vietnē ar atzīmi “JYSK klienta karte” ;

4.2.  Piedāvājumi klienta Kartes turētājiem ir redzami veikalā ar atzīmi “JYSK klienta karte”

4.3.  Par citiem īpašajiem piedāvājumiem klienta Kartes turētājiem tiek paziņots e-pastā un īsziņā, Klienta profila kontā vai Tīmekļa vietnē.

5. Izmantošana un piemērošana

5.1.  Lai pieteiktos Kartes turētāja atlaidei Tīmekļa vietnē, Klients piereģistrējas savā Klienta profila kontā un pabeidz pirkumu. Klienta Kartes atlaidēm var piekļūt tikai tie Klienti, kuri ir piereģistrējušies Kartes turētāji.

5.2.  Elektronisko Karti var izmantot arī JYSK veikalos pirms pirkuma veikšanas, uzrādot kasierim vienu no šīm:

5.1.1.       elektronisko Karti, kas pieejama Kartes turētāja profilā Tīmekļa vietnē;

5.1.2.       elektronisko Karti, kas tika nosūtīta Kartes turētājam uz e-pastu pēc reģistrēšanās;

5.1.3.       drukāto elektronisko Karti (papīra formātā).

5.3.  Lai pieteiktos Kartes atlaidei JYSK Veikalā, izmantojot plastikāta Karti, Klients uzrāda karti kasē un ļauj JYSK darbiniekam to noskenēt. Pēc tam tiek piemērotas atlaides. Plastikāta Karti var izmantot tikai JYSK Veikalā (nevis Tīmekļa vietnē).

6. Cita informācija par Karti

6.1.  Karte tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku līdz Uzņēmums atceļ Kartes derīgumu  vai līdz brīdim, kad Kartes turētājs dzēš vai deaktivizē Klienta kartes profila kontu Tīmekļa vietnē.

6.2.  Kartei nav naudas vērtības. Karti nevar izmantot kā maksāšanas līdzekli.

6.3.  Elektroniskās kartes un Klienta profila kontu nevar nodot citam Klientam.

6.4.  Karte neuzkrāj punktus, bonusus un tamlīdzīgas priekšrocības  par pirkumiem, kas veikti, izmantojot Karti.

6.5.  Ja plastikāta Karte tiek nozaudēta, jaunu Karti var saņemt tādā pašā procesā, kā aprakstīts Noteikumos: jebkurā JYSK Veikala Informācijas centrā vai kasē par 0,99 EUR. Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji mainīt plastikāta Kartes cenu.

7. Citas Kartes turētāja tiesības un pienākumi

7.1.  Kartes turētājs aizsargā savā Klienta profila kontā norādītos reģistrācijas datus un neizpauž tos trešajām personām.

7.2.  Kartes turētājs uzņemas pilnu atbildību par savas Kartes profila nepareizu vai nelikumīgu izmantošanu. Kartes turētājs uzņemas pilnu atbildību gadījumos, kad tas nodod Karti trešajām personām. Ja Klienta e-pasts vai tālruņa numurs ir mainīts, Klients to var mainīt pats šādā veidā: e-pastu un tālruņa numuru var atjaunināt Klienta profilā Tīmekļa vietnē, piereģistrējoties Tīmekļa vietnē Klienta profila kontā.

8. Noslēguma noteikumi

8.1.  Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 01. martā un darbojas visā Latvijas Republikas teritorijā.

8.2.  Noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad Uzņēmums tos atsauc vai groza. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji daļēji vai pilnībā grozīt noteikumus un apturēt vai pārtraukt Klienta Karšu sistēmas darbību, paziņojot par to Klienta Kartes turētājiem 10 kalendārās dienas iepriekš Tīmekļa vietnē vai, atsevišķos gadījumos, e-pastā. Ja Kartes turētājs nevēlas turpināt Kartes izmantošanu saskaņā ar grozītajiem Noteikumiem, Kartes turētājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt Kartes lietošanu un dzēst/deaktivizēt Klienta kartes profila kontu Tīmekļa vietnē.

8.3.  Visu jautājumu gadījumā saistībā ar Karti, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas servisu (kontaktinformāciju skatīt 1. lapā).