Klienta kartes noteikumi
JYSK veikala klienta kartes un klienta profila konta lietošanas noteikumi
 
DEFINĪCIJAS

Uzņēmums
SIA “Jysk Linnen`n Furniture” (reģ.nr. 40003536998, juridiskā adrese: Biķeru iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-1079).
 
Tīmekļa vietne
www.JYSK.lv.
 
JYSK veikals
JYSK veikali, kas atrodas Latvijā, un JYSK interneta veikals, kas atrodas Tīmekļa vietnē.
 
Privātuma politika
Uzņēmuma privātuma politikas noteikumi, kas atrodas vietnē https://www.JYSK.lv/privacy_policy. 
 
Karte
saskaņā ar šiem noteikumiem izsniegta JYSK klienta karte.
 
Kartes turētājs
persona, kura saņēma Karti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
 
Klienta profila konts
Kartes turētāja profils, kas reģistrēts Tīmekļa vietnē.
 
Komerciāls paziņojums
JYSK informatīvais biļetens, kurā ir informācija par JYSK kartes priekšrocībām, JYSK preču reklamēšanu, JYSK preču iegādi, atgādinājumi par precēm, cita JYSK mārketinga informācija (t.sk., bet ne tikai, aicinājums atstāt atsauksmes, piedalīties aptaujās vai citās aktivitātēs), kā arī personalizētie piedāvājumi.
 
Klientu apkalpošana
JYSK klientu serviss, ar kuru var sazināties pa tālruni (+371) 66163550 (darba laikā), e-pastu [email protected].
 
Noteikumi
šie JYSK klienta kartes lietošanas noteikumi.
1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Karte piešķir Kartes turētājam tiesības iegādāties produktus un/ vai pakalpojumus JYSK veikalos par īpašu cenu, kas norādīta kā “Cena ar klienta karti”, un saņemt citus Kartes turētāja atvieglojumus.

2. Kartes pieteikums
2.1. Kartei var pieteikties jebkura persona (fiziska vai juridiska persona).
2.2. Iesniegšanas dienā fiziskām personām jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus vecām.
2.3. Pieteikšanās var notikt divos veidos:
2.3.1. Tīmekļa vietnē: Klientam aizpildot tiešsaistes veidlapu Tīmekļa vietnē, vai
2.3.2. JYSK veikalā: aizpildot veidlapu papīra formātā un iesniedzot JYSK veikala darbiniekam. Papīra veidlapa tiks digitalizēta, un pēc digitalizācijas būs pieejama tikai pieteikuma digitālā kopija.
2.4. Ja tiek izveidots (vai jau pastāv) Klienta profila konts, Karte tiek sasaistīta ar šo kontu, ja Klients piesākas Kartei digitāli. Tikai Tīmekļa vietnē pieteikta klienta karte tiks piesaistīta Klienta profila kontam. Ņemot vērā to, Tīmekļa vietnē pieteiktā Karte ir saistīta ar Klienta profila kontu, Kartes saņemšanai un attiecīgā konta izveidošanai, kā arī uzturēšanai un Kartes turētāja identificēšanai nepieciešamie dati, ir derīga e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, vārds un uzvārds. Šie personas dati var tikt izmantoti arī citos nolūkos (piemēram, preces piegādei vai Komerciālu paziņojumu sūtīšanai, ja ir klienta piekrišana). Sīkāka informācija par to ir pieejama Privātuma politikā.
2.5. Ja klients nevēlas izveidot Klienta profila kontu, klients var saņemt tikai fizisku plastikāta Karti. Šajā gadījumā Kartes saņemšanai būs nepieciešams klienta vārds un uzvārds, kā arī e-pasts Kartes turētāja identificēšanai. Ja klients vēlas saņemt Komerciālus paziņojumus īsziņu veidā, un klients tam ir sniedzis piekrišanu, Kartes pieteikuma formā ir nepieciešams norādīt savu mobilā tālruņa numuru.
2.6. Izslēgts.
2.7. Piesakoties Kartei, klients apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un ir informēts par / pārzina Privātuma politiku.
2.8. Pierakstīšanās Komerciālu paziņojumu saņemšanai uz klienta e-pastu un/vai mobilo tālruni Kartes pieteikšanās laikā ir izvēles iespēja. Klients vienmēr var atteikties no Komerciālu paziņojumu saņemšanas, izmantojot Klienta profila kontu, noklikšķinot uz saites Komerciāla paziņojuma apakšējā daļā, sazinoties ar Klientu apkalpošanu vai Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu caur e-pastu [email protected].
2.9. Tiešsaistes pieteikums Kartei tiek uzskatīts par pabeigtu, kad persona, kura piesakās uz Karti, Tīmekļa vietnē verificē savu tālruņa numuru, aizpilda informāciju par vārdu, uzvārdu, e-pastu un paroli un nospiež pogu “Iesniegt”. Pēc tam tiek izveidots Klienta profila konts ar Karti un uz personas, kura ir pieprasījusi Karti, e-pastu tiek nosūtīta Kartes elektroniskā versija.
2.10. Pēc veiksmīgas tiešsaistes Kartes pieteikuma iesniegšanas pabeigšanas elektroniskā klienta Karte tiks izsniegta Kartes turētājam šādos veidos:
2.10.1. nosūtīta uz Kartes turētāja e-pastu vēstules pielikumā un
2.10.2. būs pieejama Klienta profila kontā (piereģistrējoties Tīmekļa vietnē) kā attēls.
2.11. Kartes turētājs plastikāta karti var saņemt veikala Info centrā. Par plastikāta Karti klients maksā 0,99 EUR.
2.12. Izslēgts.
 
3. Personas dati

Informācija par personas datu apstrādi ir pieejama Tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika” (vietnē https://www.jysk.lv/privacy_policy). Ja Kartes turētājam rodas jautājumi par Privātuma politiku, Kartes turētājs vēlas atsaukt piekrišanu personas datu izmantošanai, veikt labojumus iesniegtajos personas datos, izmantot citas Privātuma politikā noteiktās tiesības vai iesniegt sūdzību, Kartes turētājs var sazināties ar Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: [email protected].

4. Piedāvājumi un akcijas JYSK klienta Kartes turētājiem (ieskaitot personalizētos piedāvājumus)
4.1.  Piedāvājumi klienta Kartes turētājiem ir redzami Tīmekļa vietnē ar atzīmi “JYSK klienta karte”.
4.2.  Par citiem īpašajiem piedāvājumiem klienta Kartes turētājiem tiek paziņots e-pastā un/vai īsziņā, Klienta profila kontā vai Tīmekļa vietnē atkarībā no tā, kā Kartes turētājs izvēlējas saņemt Komerciālus paziņojumus.
 
5. Izmantošana un piemērošana
5.1. Lai pieteiktos Kartes turētāja atlaidei Tīmekļa vietnē, Klients pierakstās savā esošajā Klienta profila kontā un pabeidz pirkumu. Klienta Kartes atlaidēm var piekļūt tikai tie Klienti, kuri ir piereģistrējušies Kartes turētāji.
5.2. Elektronisko Karti var izmantot arī JYSK veikalos pirms pirkuma veikšanas, uzrādot kasierim vienu no šīm:
5.1.1. elektronisko Karti, kas pieejama Kartes turētāja profilā Tīmekļa vietnē;
5.1.2. elektronisko Karti, kas tika nosūtīta Kartes turētājam uz e-pastu pēc reģistrēšanās;
5.1.3. drukāto elektronisko Karti (papīra formātā).
5.3. Lai pieteiktos Kartes atlaidei JYSK Veikalā, izmantojot plastikāta Karti, Klients uzrāda karti kasē un ļauj JYSK darbiniekam to noskenēt. Pēc tam tiek piemērotas atlaides. Plastikāta Karti var izmantot tikai JYSK Veikalā (nevis Tīmekļa vietnē).

6. Cita informācija par Karti
6.1. Karte tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku līdz Uzņēmums atceļ Kartes derīgumu.
6.2. Ja klients deaktivizē Klienta profila kontu, ar šo Klienta profila kontu saistīti personas dati netiek dzēsti. Ja klients vēlas īstenot savas tiesības uz personas datu dzēšanu, klients var vērsties pie Uzņēmuma, izmantojot Noteikumu 3. daļā norādīto kontaktinformāciju un norādot, ka klients vēlas dzēst personas datus. Kopā ar personas datiem var tikt dzēsts arī Klienta profila konts atkarībā no klienta personas datu dzēšanas pieprasījuma ietvara.
6.3. Kamēr Klienta profila konts ir deaktivizēts, elektroniskās Kartes turētājs nevar izmantot šo elektronisko Karti, iepērkoties Tīmekļa vietnē, bet Klients var izmantot plastikāta Karti vai var uzrādīt (piemēram, izdrukātā veidā vai telefonā) elektronisko Karti .
6.4. Kamēr Klienta profila konts ir deaktivizēts, klients nesaņems Komerciālus paziņojumus uz ar attiecīgo Klienta profila saistīto e-pastu un/vai mobilā tālruņa numuru. Tomēr, ja Klienta profila konts ir deaktivizēts, bet klients vēlāk piesakās Komerciālu paziņojumu saņemšanai (piemēram, caur Klientu apkalpošanu), klients atkal saņems Komerciālus paziņojumus uz pēdējo norādīto e-pastu un/vai mobilā tālruņa numuru.
6.5. Klients var aktivizēt savu Klienta profila kontu jebkurā brīdī. Ja klients aktivizē savu Klienta profila kontu, Klients atkal var lietot elektronisko Karti, kā arī Komerciālu paziņojumu sūtīšana atsāksies tādā veidā, kādā tas ir noticis pirms Klienta profila konta deaktivizēšanas.
6.6. Kartei nav naudas vērtības. Karti nevar izmantot kā maksāšanas līdzekli.
6.7. Elektroniskās kartes un Klienta profila kontu nevar nodot citam Klientam.
6.8. Karte neuzkrāj punktus, bonusus un tamlīdzīgas priekšrocības par pirkumiem, kas veikti, izmantojot Karti.
6.9. Ja plastikāta Karte tiek nozaudēta, jaunu Karti var saņemt tādā pašā procesā, kā aprakstīts Noteikumos: jebkurā JYSK Veikala Informācijas centrā vai kasē par 0,99 EUR. Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji mainīt plastikāta Kartes cenu.

7. Citas Kartes turētāja tiesības un pienākumi
7.1. Kartes turētājs aizsargā savā Klienta profila kontā norādītos reģistrācijas datus un neizpauž tos trešajām personām.
7.2. Kartes turētājs uzņemas pilnu atbildību par savas Kartes profila nepareizu vai nelikumīgu izmantošanu. Kartes turētājs uzņemas pilnu atbildību gadījumos, kad tas nodod Karti trešajām personām. Ja Klienta e-pasts vai tālruņa numurs ir mainīts, Klients to var mainīt pats šādā veidā: epastu un tālruņa numuru var atjaunināt Klienta profilā Tīmekļa vietnē, piereģistrējoties Tīmekļa vietnē Klienta profila kontā.

8. Noslēguma noteikumi
8.1. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 01. martā un darbojas visā Latvijas Republikas teritorijā.
8.2. Noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad Uzņēmums tos atsauc vai groza. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji daļēji vai pilnībā grozīt noteikumus un apturēt vai pārtraukt Klienta Karšu sistēmas darbību, paziņojot par to Klienta Kartes turētājiem 10 kalendārās dienas iepriekš Tīmekļa vietnē vai, atsevišķos gadījumos, e-pastā. Ja Kartes turētājs nevēlas turpināt Kartes izmantošanu saskaņā ar grozītajiem Noteikumiem, Kartes turētājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt Kartes lietošanu un dzēst/deaktivizēt Klienta kartes profila kontu Tīmekļa vietnē.
8.3. Visu jautājumu gadījumā saistībā ar Karti, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas servisu pa tālruni (+371) 66163550 (darba laikā), e-pastu [email protected].
 
 
Noteikumi ir atjaunoti: 19.09.2023