[07.02.2024.]
Mēs pielīdzināmies zemākajai cenai
piedāvājuma noteikumi
JYSK rūp Tavs sirdsmiers gan pirkuma veikšanas laikā, gan tālākā pieredze ar iegādāto preci. Tādēļ ikvienam JYSK klienta kartes īpašniekam piedāvājam izmantot “Mēs pielīdzināmies zemākajai cenai” piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, daudzveidīgam JYSK preču sortimentam.
Ja JYSK iegādātu preci esi atradis citā veikalā par zemāku cenu (30 dienu laikā kopš pirkuma datuma), mēs atlīdzināsim to ar JYSK dāvanu karti šo cenu starpības apjomā. 

1. Piedāvājuma nosacījumi
1.1. JYSK salīdzina visu identisko (skat. 2.p.) produktu cenas. Skatīt „Izņēmumus” 3.p.
1.2. Pieprasījums par cenas atšķirības atmaksu ir jāiesniedz 30 dienu laikā no pirkuma datuma.
1.3. Salīdzināmajai cenai ir jābūt piemērojamai brīdī, kad tiek iesniegts 1.2.p. minēts pieprasījums.
1.4. Lai izmantotu Piedāvājuma priekšrocības, ir jāatrod identisks produkts kādam no produktiem, kas ir iegādāts JYSK veikalā vai citā veikalā, kas fiziski atrodas Latvijas teritorijā vai e-veikalā, kura adrese beidzas ar .lv.
1.5. Klientam ir jāuzrāda foto uzņēmums ar cenu zīmi par zemāko cenu (ar redzamu datumu uz cenu zīmes).
1.6. Klientam ir jāuzrāda produkta pirkuma dokumentācija (piemēram, maksājuma čeks) no JYSK  (nav attiecināms uz 1.9.punktā aprakstītu situāciju).
1.7. Ja atrodi produktu citā veikalā, Tev jāiesniedz dokumentācija, piemēram, reklāmas lapa vai saite uz identisku produktu cita veikala mājaslapā, kas ir spēkā pieprasījuma iesniegšanas datumā.
1.8. Produkta cena jāsalīdzina tikai ar produkta pārdošanas cenu, neskaitot piegādes izmaksas un citas ar produktu saistītās izmaksas.
1.9. Noteikumi attiecināmi arī uz situāciju, kur preces iegāde vēl nav veikta, bet klients ir atradis JYSK veikalā Latvijas teritorijā preci par zemāku cenu. Šajā gadījumā klients var izmantot piedāvājuma priekšrocības un prasīt piemērot zemāko cenu uz iegādājamo preci, kas bija piemērojama attiecīgai precei JYSK veikalā pēdējo 30 dienu laikā.

2. Piedāvājuma piemērošana un izņēmumi
Piedāvājums attiecas tikai uz 100% identisku produktu: tam jābūt vienādam modelim un ar vienādu tehnisko specifikāciju, tostarp vienādam zīmolam/ražotājam, vienādai krāsai, vienādam izmēram, vienādiem piederumiem, vienādam lielumam, kvalitātei, vienādam saturam utt., t.i., 100% identiskai precei.

3. Produkti, kas nav vienādi, nav iekļauti Piedāvājumā
3.1. Piedāvājums neiekļauj pārpalikumus, akcijas piedāvājumus, atvēršanas un atkārtotas atvēršanas piedāvājumus, izstādes modeļus, preču paraugu izpārdošanu, nocenotos produktus,  īpašos piedāvājumus, speciālos atlaižu kodus tiešsaistes pirkumiem, dārza mēbeles un citus sezonālus produktus, kuru cenas tiek samazinātas sezonas noslēgumā.
3.2. Piedāvājums neiekļauj tādus pakalpojumus kā piegādi, īpašos preču piegādes nosacījumus utt.
3.3. Piedāvājums attiecas tikai uz pirkumiem, kurus veikušas privātpersonas, un nav attiecināms uz juridiskām personām un saimnieciskās darbības veicējiem.
3.4. Piedāvājums attiecas tikai uz konkrētu klientu, kurš ir izpildījis visus Piedāvājuma nosacījumus.
3.5. Piedāvājums ir spēkā tikai tiem produktiem, kas tika iegādāti JYSK tiešsaistes veikalā www.JYSK.lv vai JYSK veikalā Latvijas teritorijā.
3.6. Salīdzināmajam produktam ir jābūt piedāvātam pirkšanai Latvijā, ņemot vērā visus Latvijā piemērojamos nodokļus (piemēram, PVN).
3.7. Piedāvājuma priekšrocības nevar izmantot personas, kuras par preci ir norēķinājušās uz nomaksu.

4. Nobeiguma noteikumi
4.1. Lai izmantotu Piedāvājuma priekšrocības, sazinies ar mūsu Klientu servisu e-pastā [email protected] vai apmeklē kādu no JYSK veikaliem.
4.3. Piedāvājuma nosacījumi ir spēkā no to publicēšanas datuma JYSK mājaslapā (JYSK.lv).
4.4. JYSK (SIA „Jysk Linnen’n Furniture”) patur tiesības grozīt Piedāvājuma noteikumus vai izbeigt tos jebkurā laikā, paziņojot par to tādā pašā veidā, kādā tika publicēti Piedāvājuma nosacījumi.