Atsauktās preces
29.07.2022
SIA „Jysk Linnen’n Furniture” atsauc TINGI superlīmi
- Preces numurs: 102387/ 11019-17-1010
- Svītrkods: 6902244112645
 
Kompānija atsauc visas TINGI superlīmes, kas iegādātas laika periodā no 27.11.2020 līdz 30.03.2022.
Atsaukuma iemesls – līme neatbilst REACH ((EK) Nr. 1907/2006) regulas XVII pielikuma prasībām, hloroforma (CAS No 67-66-3; EC No 200-663-8) koncentrācija pārsniedz 0,1% no masas.
 
Klienti, kuru īpašumā vai lietojumā ir šī prece, tiek lūgti to pārstāt lietot un atgriezt preci kādā no kompānijas veikaliem. Atgriežot preci veikalā, pirkuma čeku nav nepieciešams uzrādīt.
Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam zvanīt uz informatīvo tālruni: +371 6616 3550.
Kompānija atvainojas par sagādātajām neērtībām un ir pateicīga par Jūsu sadarbību.
10.12.2021
SIA „Jysk Linnen’n Furniture” atsauc VIG saliekamo krēslu
- Preces numurs: 708-196-1032
- Svītrkods: 5701390592308
 
Kompānija atsauc visus VIG krēslus, kas iegādāti laika periodā no 21.11.2019 līdz 08.12.2021.
Atsaukuma iemesls – krēsls neatbilst Produktu vispārējās drošības direktīvas un standarta EN 12520 prasībām.
 
Klienti, kuru īpašumā vai lietojumā ir šī prece, tiek lūgti to pārstāt lietot un atgriezt preci kādā no kompānijas veikaliem. Atgriežot preci veikalā, pirkuma čeku nav nepieciešams uzrādīt.
Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam zvanīt uz informatīvo tālruni: +371 6616 3550.
Kompānija atvainojas par sagādātajām neērtībām un ir pateicīga par sadarbību.
04.02.2021
SIA „Jysk Linnen’n Furniture” atsauc VIG saliekamo krēslu
- Preces numurs: 708-196-1039
- Svītrkods:
5701390597013
 
Kompānija atsauc visus VIG krēslus, kas iegādāti laika periodā no 11.02.2020 līdz 27.11.2020.
Atsaukuma iemesls – krēsls neatbilst standarta EN 12520:2015 mehāniskajām un stabilitātes prasībām.
 
Klienti, kuru īpašumā vai lietojumā ir šī prece, tiek lūgti to pārstāt lietot un atgriezt preci kādā no kompānijas veikaliem. Atgriežot preci veikalā, pirkuma čeku nav nepieciešams uzrādīt.
Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar JYSK klientu apkalpošanas centru pa tālruni +371 6616 3550 vai e-pastā [email protected]
Kompānija atvainojas par sagādātajām neērtībām un ir pateicīga par sadarbību.
 
06.12.2019.
SIA „Jysk Linnen’n Furniture” atsauc STANS biroja krēslu
- Preces numurs: 716-18-1016
- Svītrkods: 6902244129179
 
Kompānija atsauc visus STANS krēslus, kas iegādāti laika periodā no 29.10.2018 līdz 05.12.2019.
Atsaukuma iemesls – krēsls nav uzskatāms par pietiekami stabilu un ripošanas pretestība ir pārāk zema.
 
Klienti, kuru īpašumā vai lietojumā ir šī prece, tiek lūgti to pārstāt lietot un atgriezt preci kādā no kompānijas veikaliem. Atgriežot preci veikalā, pirkuma čeku nav nepieciešams uzrādīt.
Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam zvanīt uz informatīvo tālruni: +371 6616 3550.
Kompānija atvainojas par sagādātajām neērtībām un ir pateicīga par sadarbību.