Videonovērošana JYSK veikalos
Paziņojums par personas datu apstrādi videonovērošanas veikšanai JYSK veikalos Latvijā
Šis ir paziņojums par personas datu apstrādi, kuru veic: SIA "JYSK Linnen'n Furniture", reģistrācijas numurs: 40003536998, juridiskā adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Ulbroka, Biķeru iela 4, LV-1079, Latvija (“JYSK”) un SIA "Do It", reģ. Nr.40003733207, juridiskā adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Ulbroka, Biķeru iela 4, LV-1079, Latvija (“DO IT”), veicot videonovērošanu JYSK veikalos Latvijā (“JYSK veikali”).
Videonovērošana tiek veikta, izmantojot JYSK veikalos izvietotas videokameras.
 
Pārzinis
Personas datiem ir divi kopīgi datu pārziņi: JYSK un DO IT
1)  JYSK: SIA "JYSKLinnen'n Furniture”, reģ. Nr. 40003536998, adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Ulbroka, Biķeru iela 4, LV-1079, Latvija.
2) DO IT: SIA "Do It", reģ. Nr.40003733207, adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Ulbroka, Biķeru iela 4, LV-1079, Latvija (“DO IT”).
SIA “Do It” ir “JYSK” grupas uzņēmums un palīdz “JYSK” dažādu uzņēmējdarbības uzdevumu izpildē, tostarp nodrošina IT pakalpojumus JYSK veikaliem. JYSK un DO IT kopā tiks minēti kā Pārzinis.
 
Kontaktinformācija
Jūs varat sazināties ar Pārzini, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Ulbroka, Biķeru iela 4, LV-1079, Latvija
e-pasts: [email protected].
 
Personas dati
Veicot videonovērošanu JYSK veikalos, Pārzinis apstrādā tikai JYSK veikalu apmeklētāju attēlus, kuri nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, fiksējot izskatu un uzvedību videoierakstā (“Personas dati”).
 
Personas datu apstrādes mērķis
Pārzinis apstrādā Personas datus ar mērķi novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību JYSK veiklos. Piemēram, Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai atrastu personu, kura, nesamaksājot par vienā no JYSK veikaliem pārdoto preci, iznes vai plāno to iznest no atbilstošā JYSK veikala.
 
Personas datu apstrādes pamats
Jūsu Personas datu apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana. Pārziņa leģitīmas intereses šajā gadījumā ir Pārziņa JYSK veikalos esošā īpašuma aizsardzība sakarā ar to iespējamu bojāšanu un zādzību. Videonovērošanas nepieciešamība ir pamatota ar bieži sastopamiem pārkāpumu notikumiem JYSK veikalos.
 
Personas datu saņēmēji
Jūsu Personas datu saņēmēji ir pilnvarotie atbilstošo JYSK veikalu darbinieki, pilnvarotie DO IT darbinieki, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās), tiesas (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietās) tikai nepieciešamības un pārkāpuma konstatēšana gadījumā atbilstošā JYSK veikalā.
 
Glabāšanas termiņš
Jūsu personas dati tiek glabāti trīs mēnešus vai ilgāk, ja tas ir nepieciešams norādītā Personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Piemēram, ja atbilstošajā JYSK veikalā tiek konstatēts noziegums, videoieraksts kopā ar Jūsu Personas datiem var tikt izmantot kā pierādījums tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nozieguma izmeklēšanai saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Videoieraksti tiek dzēsti katru reizi, kad tos pārskata un nekonstatē pārkāpumu. 
 
Jums ir šādas tiesības:
• pieprasīt atbilstošai Pārzinim piekļuvi tikai saviem Personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz mani;
• iebilst pret apstrādi;
• uz datu pārnesamību;
• iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, proti, Latvijas Datu valsts inspekcijai.
Ja Jums ir nepieciešama turpmāka informācija par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, izmantojiet šī paziņojuma sākumā norādīto informāciju saziņai ar Pārzini.

Spied šeit, lai lejupielādētu pilno dokumenta PDF versiju.