JYSK matraču lietošanas noteikumi
Lietošanas noteikumos ietvertā informācija paredzēta tam, lai nodrošinātu pareizu matrača lietošanu, atbilstošu higiēnas līmeni, novērstu putekļu un netīrumu uzkrāšanos matrača iekšpusē un ilgtermiņā saglabātu tā izturību un Tev lielisku komforta sajūtu. To ievērošana ir arī priekšnoteikums matrača garantijas spēkā esamībai.

Atsperu matraču lietošana
Lai mazinātu atsperu matraču nolietojumu vienās un tajās pašās vietās, tie ik pēc katriem trīs mēnešiem jāapgriež no galvgaļa uz kājgali, bet divpusējie matrači - no augšpuses uz leju. Lai novērstu kondensāta uzkrāšanos atsperu matračos, tie jānovieto uz gaisu caurlaidīgas pamatnes (piemēram, gultas restēm).

Putu un lateksa matraču lietošana
Lai mazinātu putu un lateksa matraču nolietojumu vienās un tajās pašās vietās, tie ik pēc katriem trīs mēnešiem jāapgriež otrādi, ceļot no galvgaļa uz kājgali, bet divpusējie matrači - ceļot no augšpuses uz leju. Tas palīdzēs novērst matrača polsterējuma / putu slāņa nosēšanos un ķermeņa formas pieņemšanu. Lai novērstu kondensāta uzkrāšanos putu un lateksa matračos, tie jānovieto uz gaisu caurlaidīgas pamatnes (piemēram, gultas restēm). * Mazgājot noņemamo matrača pārvalku, jāievēro mazgāšanas instrukcija.

Lūdzam ņemt vērā, ka:
    - JYSK matrači nav paredzēti medicīniskai un ilgstošai lietošanai, t.i., regulāri atrasties uz tiem guļus stāvoklī vairāk par astoņām stundām diennaktī nav ieteicams, jo matracis var zaudēt formu un garantija šādos gadījumos nedarbojas; 
    - Nakts laikā matracis absorbē daudz mitruma, tāpēc ir būtiski guļamistabā ikdienā nodrošināt svaiga gaisa cirkulāciju; 
    - Daži matrači ir iepakoti vakuumā un / vai saspiestā, sarullētā veidā, lai būtu ērtāk nogādāt mājās. Šī iemesla dēļ pēc izpakošanas matracis savu pilno izmēru iegūst aptuveni trīs līdz piecu dienu laikā. Matraci tomēr var sākt lietot jau īsu brīdi pēc izpakošanas; 
    - Matraci nedrīkst izmantot par gludināmo pamatni, jo karstuma ietekmē putas deformējas un garantija šādos gadījumos nedarbojas; 
    - Noslēgtā iepakojuma dēļ putas un auduma apvalks sākotnēji var izdalīt aromātu, taču tam jāizgaist divu līdz piecu dienu laikā pēc matrača lietošanas sākuma. Izkliedēt aromātu var palīdzēt vēdināšana, matrača ievietošana vakuumā vai sastāvējušā gaisa izspiešana no tā. Aromāts nav kaitīgs cilvēkam un videi; 
    - Memory jeb viskoelastīgās putas reaģē gan uz cilvēka ķermeņa temperatūru, gan uz gaisa temperatūras izmaiņām, tāpēc vasaras un ziemas sezonā istabas temperatūras ietekmē matrača cietība var atšķirties. Tas nav uzskatāms par preces defektu; 
    - Ortopēdiskie matrači nodrošina mugurkaula dabiskā stāvokļa atbalstu, ievērojot tā fizioloģiskos izliekumus. Ortopēdiskie matrači nenodrošina nekādu medicīnisku / ārstniecisku efektu; 
    - Cilvēka ķermenis pierod pie jaunā matrača aptuveni pusotra mēneša laikā.

Matraču garantijas noteikumi
Vispārējie noteikumi
Garantija attiecas uz JYSK veikalā vai internetveikalā www.jysk.lv iegādātiem matračiem gadījumos, kad ir radušies matrača atsperu vai stiepļu defekti vai matracī ir izveidojušās iedobes. Garantija neietekmē spēkā esošajos patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās klienta tiesības. Garantija ir spēkā tikai tad, ja matracis ir lietots paredzētajiem mērķiem, un ievērojot JYSK matraču lietošanas noteikumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies normāla nolietojuma rezultātā, kā arī uz gadījumiem, kad matracis ir saplēsts, sagriezts vai bojāts vides ietekmes rezultātā. Garantija neattiecas uz matračiem, kas tiek lietoti komerciāliem mērķiem (viesnīcās, viesu namos u. tml.). Garantija stājas spēkā no matrača iegādes brīža. Lielai daļai JYSK matraču ir noteikts garantijas termiņš, kas ir garāks par 10 gadiem, tomēr higiēnas un fizioloģisku apsvērumu dēļ iesakām iegādāties jaunu matraci ik pēc 10 - 12 gadiem. Garantija neatlīdzina nekādus zaudējumus, kas tieši vai netieši ir saistīti ar matrača lietošanu. Garantija nesedz transporta izdevumus matrača atgriešanas gadījumā. 

Garantija ir spēkā šādos gadījumos:
    - matrača atsperes vai stieples ir pārplīsušas vai kļuvušas vājas; 
    - atsperes vai stieples ir caurdūrušas matrača klājuma slāņus; 
    - matracī ir izveidojušās iedobes*, lai gan zem matrača ir izmantota kvalitatīva pamatne ar cietām, stabilām līstēm, kas nodrošina matrača taisnu novietojumu, un ar centrālo balstu (attiecas uz gultām ar platumu virs 120 cm). * Par iedobēm uzskata dobumus, kuru dziļums ir vismaz 4 cm no abām matrača pusēm. Nelielas iedobes matrača virsmā, kas veidojas cilvēka ķermeņa aprišu ietekmē, netiek uzskatītas par defektiem, jo tās ir saistītas ar pieļaujamo matrača nolietojumu.

Garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:
    - ja matracis ir nepareizi lietots, glabāts, novietots vai ir lietots, neievērojot matraču lietošanas un kopšanas noteikumus, vai ir izmantots tam neparedzētiem nolūkiem; 
    - uz matrača dabisko nolietojumu / nodilumu (ieskaitot atsperes, klājuma slāņus, matrača pārvalku); 
    - ja matracis ir atradies mitrā telpā vai ārpus telpām; 
    - uz matrača pārvalku, kā arī uz jebkuras izcelsmes traipiem, izdedzinātiem caurumiem u. tml. bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā; 
    - uz matrača konstrukcijas metāliskajiem elementiem (rāmis, atsperes), ja tie ir deformēti locīšanas vai citas mehāniskas iedarbības rezultātā, piemēram, transportēšanas vai pārnēsāšanas laikā; 
    - uz matrača struktūras deformācijām, kas radušās nekvalitatīvas pamatnes izmantošanas dēļ (piem., gultas bez centrālā balsta ar platumu virs 120 cm vai bez cietām, stabilām šķērslīstēm); 
    - uz matrača augstuma izmaiņām, kas ir mazākas par 20 mm. Matrača augstums var mainīties 20 mm robežās, tas ir saistīts ar pieļaujamajām izmantotā materiāla pielaidēm un ražošanas tehnoloģiju. Lai izmērītu matrača augstumu, tas jānovieto uz plakanas, taisnas virsmas, uz matrača jāuzliek līste. Matrača augstums ir attālums no virsmas līdz līstei; 
    - ja matracī ir izveidojušās iedobes, kas nav dziļākas par 4 cm; 
    - ja matracis ir antisanitārā stāvoklī, t.sk., ja uz tā ir jebkāda veida traipi; 
    - ja pircējs ir mēģinājis remontēt vai patstāvīgi mainīt matrača konstrukciju vai tā struktūru (garumu, platumu u. tml.); 
    - ja matracis ir lietots, regulāri guļot uz tā vairāk par astoņām stundām diennaktī; 
    - ja matrača defekti ir radušies augstas temperatūras ietekmē, piemēram, matracis ir izmantots kā gludināmā pamatne; 
    - ja matracis ir mehāniski bojāts; 
    - ja matrača defekti ir radušies no ražotāja un pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ; 
    - uz atbilstību klienta medicīniskām indikācijām vai īpašām prasībām, tajā skaitā alerģijas esamību. 

Garantijas gadījuma pieteikšanas un izskatīšanas kārtība
Garantija ir spēkā, ja klients par radušos problēmu nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no matrača defekta rašanās brīža, paziņo JYSK, nosūtot pieteikumu uz [email protected], kurā norāda preces iegādes datumu, preces defektu, pievieno čeka un garantijas dokumentu kopiju, kā arī matrača fotoattēlus. JYSK izskata garantijas pieteikumu un sniedz atbildi 2 (divu) nedēļu laikā. Nepieciešamības gadījumā atbildes sniegšanas termiņš var tikt pagarināts, rakstiski par to informējot klientu. JYSK ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju un uzrādīt matraci, nogādājot to tuvākajā JYSK veikalā. JYSK nesedz transporta izmaksas par matrača nogādāšanu.
Ja, pēc JYSK ieskatiem, ir nepieciešama matrača ekspertīze, JYSK to veic par saviem līdzekļiem. Ekspertīzes nepieciešamības gadījumā JYSK sniedz atbildi uz garantijas pieteikumu viena mēneša laikā no dienas, kad matracis ir nodots ekspertīzei. Ja matrača defektus novērst nav iespējams, matracis, ņemot vērā tā lietošanas ilgumu un nolietojuma pakāpi, var tikt nomainīts pret identisku vai līdzīgu preci vai tiek daļēji atgriezta maksa par matrača pirkumu. Ja matracis tiek nomainīts vai tiek atgriezta daļēja matrača pirkuma maksa, klienta pienākums ir nodot bojāto matraci JYSK. JYSK nesedz transporta izdevumus par matrača nogādāšanu. Veidu, kā tiks izpildīta garantija, ņemot vērā matrača garantijas termiņu, laiku, kas pagājis no matrača iegādāšanās brīža, un matrača nolietojuma pakāpi, nosaka JYSK.