Segas garantijas noteikumi
Iegādājies segu JYSK veikalā vai internetveikalā un izmanto pagarinātās garantijas priekšrocības līdz pat 15 gadiem. Piedāvājums spēkā tikai fiziskām personām, kuras ir JYSK klienta kartes īpašnieki, saglabājot čeku vai tiešsaistes pasūtījuma numuru.
Lūdzam ņemt vērā, ka JYSK pagarināta garantija netiek piešķirta visām segu grupām un informācija par pagarinātās garantijas termiņiem ir pieejama preces aprakstā un garantijas sertifikātā, kas tiek izsniegts kopā ar nopirkto segu.
Lai izmantotu pagarinātās garantijas priekšrocības, lūdzam rūpīgi izlasīt šos noteikumus un stingri ievērot tos. Noteikumu neievērošanas gadījumā pagarinātā garantija nav spēkā. 
Pagarinātā garantija stājās spēkā segas iegādes vai saņemšanas brīdī, ņemot vērā, kurš notikums iestājas vēlāk.
Pagarinātā garantija neierobežo patērētāja tiesības, kas ir paredzētas normatīvajos aktos. Pēc likumīgās garantijas darbības beigām segām ir spēkā tikai pagarinātā garantija.
Neskatoties uz pagarinātās garantijas ilgumu, higiēnas un fizioloģisku apsvērumu dēļ JYSK iesaka iegādāties jaunu segu ik pēc 5–7 gadiem.
Ja JYSK iegādātajai segai pagarinātās garantijas laikā tiek konstatēts ražošanas defekts, JYSK atgriezīs naudu, izsniedzot JYSK dāvanu karti, kurā tiks ieskaitīta atgrieztā summa, ņemot vērā segas nolietojuma pakāpi.
 
Pagarinātā garantija sedz:
    - ražošanas un auduma defektus – pildījuma spalvas un dūnas ir pasargātas no izkļūšanas ārpus segas pārvalka (pieļaujama 5% spalvu un dūnu izkļūšana, kas nav uzskatāms par defektu).
 
Pagarinātā garantija nesedz:
    - pildījuma irdenuma samazināšanos segas ilgstošas lietošanas rezultātā;
    - segas nepareizas kopšanas, glabāšanas un/vai izmantošanas rezultātā radītus bojājumus, tai skaitā, bet ne tikai, pleķus, apdegumus, plēsumus, griezumus vai šķidruma izraisītus bojājumus.
 
Regulāra segas vēdināšana
Gulēšanas laikā cilvēki mēdz pastiprināti svīst. Daļu mitruma absorbē sega, tādēļ ir būtiski to kārtīgi izvēdināt. Segu ieteicams regulāri izkratīt, taču tas jādara dažādos virzienos, lai pildījums neuzkrātos tikai vienā segas pusē.
Sega ir jāvēdina vēsā un sausā vidē. Dabīgā pildījuma segas nedrīkst turēt saulē, jo tā var izkaltēt pildījumu. Tas, savukārt, sabojās dūnu un spalvu segu elastīgumu. Segu ilgstošai uzglabāšanai ieteicams novietot sausā vietā ar labu ventilāciju.
 
Pirms kopšanas (mazgāšanas, tīrīšanas, žāvēšanas) rūpīgi iepazīsties ar kopšanas apzīmējumiem uz segas etiķetes. Šo apzīmējumu ievērošana ir pagarinātās garantijas spēkā esamības priekšnosacījums.
Segas mazgāšana
Segu ieteicams mazgāt pēc nepieciešamības; ieteicamā mazgāšanas regularitāte ir vienreiz gadā (alerģiskiem cilvēkiem – 4 reizes gadā). JYSK iegādātajām segām klāt pievienotas detalizētas mazgāšanas instrukcijas, kurām rūpīgi jāseko līdzi.
Pieauguša cilvēka izmēra sega (135 x 200 cm, 140 x 200 cm, 150 x 200 cm, 200 x 210 cm, 200 x 220 cm) jāmazgā veļasmašīnā, kuras ietilpība ir vismaz 7 kg. Vieglās vasaras segas un segas mazuļiem vai bērniem var mazgāt veļasmašīnā, kuras ietilpība ir vismaz 5–6 kg. Izmanto specializētu veļas mazgājamo līdzekli vai līdzekli, kas paredzēts vilnas/dūnu materiālu mazgāšanai. Seko instrukcijām, kas norādītas uz līdzekļa iepakojuma! Neizmanto veļas mīkstinātāju!
 
Ķīmiskā tīrīšana
Ja segu nodod tīrīt ķīmiskajā tīrītavā, tad ņem vērā, ka uz segas var palikt kaitīgas vielas, kuras var ieelpot gulēšanas laikā!
 
Žāvēšana
Lai sega atgūtu tās gaisīgo formu, pildījuma dūnām un spalvām ir jābūt pilnībā sausām. Ja pildījums nebūs līdz galam sauss, sega būs saplakusi un pildījums var sākt pūt.
Žāvēšana jāveic veļas žāvētājā ar vismaz 7 kg ietilpību un vidējā temperatūrā saskaņā ar veļas žāvētāja tehniskajiem parametriem, vienlaikus temperatūra nedrīkst pārsniegt 80 °C.
Mākslīgā pildījuma segas žāvēšana var aizņemt līdz pusotrai stundai, savukārt dabīgā pildījuma segai tās var būt pat 4 stundas. Lai pārliecinātos, ka sega ir pilnībā izžuvusi, nosver segu pirms mazgāšanas un vēlreiz – pēc žāvēšanas!

Garantijas gadījuma pieteikšanas un izskatīšanas kārtība
Garantija ir spēkā, ja patērētājs paziņo JYSK par radušos problēmu nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no segas defekta rašanās brīža, nosūtot pieteikumu uz [email protected], norādot preces iegādes datumu, preces defektu, pievienojot čeka un garantijas dokumentu kopiju, kā arī segas fotoattēlus. JYSK izskata garantijas pieteikumu un sniedz atbildi 2 (divu) nedēļu laikā no pieteikuma un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā JYSK var pagarināt atbildes sniegšanas termiņu, par to rakstiski informējot pieteikuma iesniedzēju.
JYSK ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju un uzrādīt segu, nogādājot to tuvākajā JYSK veikalā. Patērētajam jānogādā sega JYSK veikalā ar saviem resursiem un par saviem līdzekļiem. Ja pēc JYSK ieskatiem ir nepieciešama segas ekspertīze, lai konstatētu defekta esamību un/vai tā rašanās cēloni, JYSK to veic par saviem līdzekļiem. Ekspertīzes nepieciešamības gadījumā JYSK sniedz atbildi uz garantijas pieteikumu viena mēneša laikā no dienas, kad sega ir nodota ekspertīzei.
Ja segas defektus novērst nav iespējams, tiek daļēji atgriezta maksa par segas pirkumu, ņemot vērā tā lietošanas ilgumu un nolietojuma pakāpi. Klienta pienākums ir nodot bojāto segu JYSK.
Veidu, kā tiks izpildīta garantija, ņemot vērā segas garantijas termiņu, laiku, kas pagājis no segas iegādes brīža, un segas nolietojuma pakāpi, nosaka JYSK.

SVARĪGI!
Lūdzam saglabāt garantijas sertifikātu un pirkuma čeku vai rēķinu (ja pirkums veikts JYSK interneta veikalā) kā pirkuma pierādījumu.  Fotogrāfija vai pirkuma pierādījuma dokumenta oriģināls var tikt pieprasīts garantijas pieteikuma izskatīšanai, lai identificētu un izvērtētu izsniegtās garantijas atbilstību preces defektam. Šo pierādījumu neiesniegšanas gadījumā segas pagarinātā garantija zaudē spēku.