Privātuma politika
Šis ir paziņojums par fizisko personu datu apstrādi un piekrišana personas datu apstrādei, attiecas uz interneta veikalā www.JYSK.lv (“Interneta veikals”) reģistrētajiem lietotājiem (“Lietotājs”), kā arī potenciālajiem klientiem, kuri apmeklē www.JYSK.lv mājas lapu (“Mājas lapa”), iegādājas preces veikalā uz vietas vai iegādājas preces Internet veikalā bez reģistrācijas ("Klients”), kā arī uz JYSK zīmola sociālo mediju lapām, saite uz kurām ir norādīta Mājas lapā (“Sociālie mediji”). Saistībā ar to, ka Interneta veikalā, Mājas lapā un Sociālajos medijos (“Lapas”) tiek veikta personas datu apstrāde, un lai informētu Lietotāju un Klientu par viņa/viņās personas datu apstrādi, kā arī nodrošinātu pamatu Lietotāja un Klienta personas datu apstrādei šī politika ("Politika”) sniedz Lietotājam un Klientam informāciju par Lietotāja un Klienta personas datu apstrādi.
 
1. Pārzini
Lietotāja un Klienta personas datiem ir divi kopīgi datu pārziņi – JYSK un DO IT.
1) JYSK: SIA "JYSK Linnen'n Furniture”, reģ. Nr. 40003536998, adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Ulbroka, Biķeru iela 4, LV-1079, Latvija ("JYSK”).
2) DO IT: SIA "Do It", reģ. Nr.40003733207, adrese: Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Ulbroka, Biķeru iela 4, LV-1079, Latvija (“DO IT”). DO IT ir JYSK grupas uzņēmums un palīdz JYSK dažādu uzņēmējdarbības uzdevumu izpildē, tostarp piedalās reklāmas un mārketinga aktivitātēs, kā arī nodrošina IT pakalpojumus Interneta veikalam.
JYSK un DO IT kopā tiks minēti kā Pārzinis.
Lietotājiem un Klientiem ir tiesības sazināties ar JYSK vai DO IT saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem. Pārziņa datu aizsardzības speciālists: Par personas datu apstrādes jautājumiem var sazināties ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu rakstot uz elektronisko pastu [email protected].
 
2. Lietotāja un Klienta Personas dati, apstrādes nolūki, pamati un termiņi, kā arī Personas datu saņēmēji
2.1. Personas dati
Vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, kā arī no trešajām pusēm (tādām, ka Facebook, Inc., Facebook Ireland Ltd., SIA Draugiem, Google LLC un citām līdzīgām personām) saņemtie autentifikācijas un profila dati par Lietotāju pēc Lietotāja norādījuma un izvēles.
Izmantošanas nolūki
Lietotāja reģistrācija un autentifikācija Interneta veikala izmantošanai
Izmantošanas pamati
       Darbību veikšana līguma noslēgšanai un līguma izpilde.
       Pārziņa leģitīmās intereses nodrošināt Pārziņa rīcībā esošās informācijas drošību.
       Piekrišana minēto sociālo tīklu autentifikācijas datu izmantošanai.
Izmantošanas termiņš
     Kamēr Lietotājs ir reģistrēts Interneta veikalā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no pēdējās pieslēgšanas Lietotāja kontam.
Saņēmēji     
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, tostarp datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, IT un drošības pakalpojumu sniedzēji, ar Lapu uzturēšanu saistītas personas.
 
2.2. Pases dati
Pases dati (līzinga nolūkiem), dzīvesvieta un/vai atrašanās adrese, kontaktinformācija, Lietotāja vai/un Klienta numurs, vārds, uzvārds, informācija par maksāšanas veidu (tostarp dāvanu kartēm), preces apmaksas varianti un līdzīga finanšu informācija, informācija par Klienta vai Lietotāja finanšu stāvokli, informācija par iegādāto preci, ģeolokācijas dati (transporta nomas gadījumā preču piegādei)
Izmantošanas nolūki
     Preču iegādes nodrošināšana un piegāde pēc pasūtījuma izdarīšanas
Izmantošanas pamati
       Darbību veikšana līguma noslēgšanai un līguma izpilde.
       Pārziņa leģitīmās intereses nodrošināt Pārziņa īpašuma drošību.
Izmantošanas termiņš
     Kamēr Lietotājs ir reģistrēts Interneta veikalā, bet ne ilgāk kā 10 gadus no pēdējās pieslēgšanas Lietotāja kontam Interneta veikalā.
Saņēmēji
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai
        Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, tostarp datu glabāšanas (tostarp, attiecībā uz ģeolokācijas datiem) pakalpojumu sniedzēji, IT un drošības pakalpojumu sniedzēji, ar Lapu uzturēšanu saistītas personas, ar preču iegādi un piegādi saistītas personas (piemēram, kurjeri, loģistikas uzņēmumi);
       Līzinga un līdzīgu finanšu pakalpojumu sniedzēji.  
  
2.3. E-pasts, telefona numurs, vārds un uzvārds, dzimšanas datums (ja tika atklāts), 2.6. punktā minētā informācija par Mājas lapas apmeklēšanu, Lapu izmantošanas ieradumiem un iepirkšanas ieradumiem.  
Izmantošanas nolūki
     Klienta karšu pārvaldība un pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Klienta karšu un profila noteikumiem
Izmantošanas pamati
       Līguma noslēgšana un izpilde starp Kartes turētāju un Uzņēmumu saskaņā ar Klienta karšu un profila noteikumiem;
       Piekrišana mārketinga funkcijas īstenošanas gadījumā atbilstoši zemāk aprakstītajam 2.6. punktam.
Izmantošanas termiņš
     Kamēr Lietotājs ir reģistrēts Interneta veikalā, bet ne ilgāk kā 10 gadus no pēdējās pieslēgšanas Lietotāja kontam Interneta veikalā.
Saņēmēji
        Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, tostarp datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, IT un drošības pakalpojumu sniedzēji, ar Lapu uzturēšanu saistītas personas, mārketinga un PR pakalpojumu sniedzēji, Sociālie mediji un līdzīgas platformas (piemēram, Google) ar sīkdatņu izmantošanu saistītas personas.
   
2.4. Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, zvanu audioieraksti, informācija par pirkumu, jebkura cita informācija, kuru Lietotājs vai Klients sniedz Pārzinim, pieprasot palīdzību, tostarp tiešsaistes komunikācijas platformās un tērzētavās.
Izmantošanas nolūki
     Klientu atbalsta nodrošināšana
Izmantošanas pamati
       Darbību veikšana līguma noslēgšanai un līguma izpilde.
       Pārziņa leģitīmās intereses nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, darbinieku aizsardzību un uzturēt reputāciju.
       Normatīvo aktu prasības (tostarp patērētāju aizsardzības jomā).
Izmantošanas termiņš
Kamēr pieprasījums pēc atbalsta ir aktuāls, kā arī līdz 10 gadiem pēc pieprasījuma atrisināšanas.
Zvanu audioieraksti tiek uzglabāti līdz 12 mēnešiem.   
Saņēmēji
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, tostarp datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, IT un drošības pakalpojumu sniedzēji, ar Lapu uzturēšanu saistītas personas, ar preču iegādi un piegādi saistītas personas un jebkuras citas personas, kuru iesaiste būtu nepieciešama pieprasītā atbalsta sniegšanai, zvanu centri un tiešsaistes komunikācijas pakalpojumu sniedzēji
 
2.5. Informācija par pasūtītāju un maksātāju, pasūtījumu vēsture, maksājumu detaļas, informācija par piegādi
Izmantošanas nolūki
Klientu atbalsta nodrošināšana Pārziņa finanšu uzskaites veikšana, tostarp grāmatvedības kārtošana
Izmantošanas pamati
Atbilstoši normatīvajos aktos norādīt
Izmantošanas termiņš
Atbilstoši normatīvajos aktos norādītajiem glabāšanas termiņiem (aptuveni 10 gadi).
Saņēmēji
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, tostarp datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, IT un drošības pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, uzraudzības iestādes pēc to pieprasījuma, maksājumu pakalpojumu sniedzēji.   
 
2.6. Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, dzimums, bilde, dzimšanas datums, pirkšanas ieradumi
Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, dzimums, bilde, dzimšanas datums, pirkšanas ieradumi, Lapu izmantošanas informācija un ieradumi, attēli, video, apmeklētās Lapas, IP adrese, ģeolokācijas informācija, pārlūka veids un versija, operētājsistēma, novirzīšanas avots, Lapas apmeklējuma ilgumu, pārlūkotās lapas Mājas lapas ietvaros, Mājas lapas pārlūkošanas ceļi, Sociālo mediju izmantošanas ieradumi sakarā ar Pārziņa precēm un pakalpojumiem, dati par Lietotāja (kas arī var būt klienta kartes turētājs) apskatītajām precēm un to veidu, atsauksmes par precēm, informācija par atlaidēm un līdzīgām akcijām (piemēram, par kuponiem), informācija par dalību spēlēs (loterijās un izlozēs), informācija par aptaujām, informācija par klienta kartes  esamību, ar sīkdatņu starpniecību apstrādāti Personas dati. Sīkāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama Sīkdatņu politikā.
Izmantošanas nolūki
Pārziņa saimnieciskas darbības attīstība (tostarp, aptauju ievākšana un Klientu un Lietotāju apmierinātību izpētes), preču un pakalpojumu popularizēšana un mārketinga aktivitāšu veikšana. Tas tiek veikts tostarp ar nolūku nodrošināt informāciju par Pārziņa precēm un pakalpojumiem un pielāgot Lapu funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus Lietotāja un Klienta pirkšanas ieradumiem, kā arī nosūtīt Lietotājam un/vai Klientam mārketinga materiālus (vai citā veidā veikt ar mārketingu saistītu komunikāciju) un nodrošināt klienta kartes darbību funkcionēšanu.
Papildu informācija par Personas datu apstrādi saistībā ar klienta kartes izmantošanu ir pieejama te.
Izmantošanas pamati
       Pārziņa leģitīmās intereses piesaistīt jaunus Klientus un Lietotājus, kā arī veicināt savu preču un pakalpojumu izplatīšanu, tostarp ievācot informāciju par Klientu un Lietotāju apmierinātību un nokomunicējot marketinga informāciju, izmantojot arī Sociālo mediju mērķēšanu (targeting) un līdzīgus risinājumus, piemēram, Google Customer Match).
       Klienta un/vai Lietotāja piekrišana (it īpaši komerciālu paziņojumu nosūtīšanai uz e-pastu, SMS un reklāmas zvanu veikšanas gadījumā, sīkdatņu un pikseļu izmantošanas gadījumā) vai arī citos gadījumos, kad tiek prasīta piekrišana.
Izmantošanas termiņš
Kamēr Personas dati ir nepieciešami Pārzinim norādītajam mērķim atbilstošajā apjomā, izņemot, ja noteiktos gadījumos Klients vai Lietotājs ir pamatoti iebildis pret apstrādi vai atsaucis doto piekrišanu un ir pieprasījis Personas datu dzēšanu.
Pēc tam, kad Personas dati vairs nav nepieciešami attiecībā uz konkrētu Klientu vai Lietotāju, tie var tikt uzglabāti līdz 5 gadiem, ja tie var būt nepieciešami strīda atrisināšanai.
Atsauksmes par precēm var tikt uzglabātas līdz 10 gadiem.
Saņēmēji
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, tostarp datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, IT un drošības pakalpojumu sniedzēji, ar Lapu uzturēšanu saistītas personas, mārketinga un PR pakalpojumu sniedzēji, Sociālie mediji un līdzīgas platformas (piemēram, Google) ar sīkdatņu izmantošanu saistītas personas.
     
2.7. Vārdu, uzvārds, kontaktinformācija, dzimums, vecums, informācija par pirkumiem un cita informācija, kas ir pieprasīta dalībai konkrētā loterijā, izlozē vai spēlē.
Izmantošanas nolūki
Loteriju, spēļu un izložu organizēšana, tostarp loterijas dalībnieka reģistrācija, laimētāju noteikšana, balvu izsniegšana un saistīto normatīvo aktu prasību izpilde (piemēram, attiecībā uz laimētāju Personas datu publiskošanu)
Izmantošanas pamati
       Pārziņa leģitīmās intereses piesaistīt jaunus Klientus un Lietotājus, kā arī veicināt savu preču un pakalpojumu izplatīšanu.
       Normatīvo aktu prasību izpilde.
        Līguma par dalību spēlē, izlozē vai loterijā noslēgšana un izpilde.
Izmantošanas termiņš
     Vismaz 5 gadus pēc loterijas, spēles vai izlozes norises beigām.
Saņēmēji
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, tostarp datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, IT un drošības pakalpojumu sniedzēji, ar Lapu uzturēšanu saistītas personas, mārketinga un PR pakalpojumu sniedzēji, Sociālie mediji, ar sīkdatņu izmantošanu saistītas personas, loteriju, izložu un spēļu organizēšanā iesaistītie pakalpojumu sniedzēji un partneri un mediji.

2.8. Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, videoieraksti, fotoattēli, IP adrese, Lapu izmantošanas ieradumi, ar sīkdatņu starpniecību apstrādāti Personas dati. Sīkāka informācija par sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām ir pieejama Sīkdatņu politikā.   
Izmantošanas nolūki
Pārziņa drošības nodrošināšana un noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību vai personas vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību.    
Izmantošanas pamati
        Pārziņa leģitīmās intereses nodrošināt savu telpu, īpašumu un izmantoto resursu aizsardzību un samazināt potenciālus zaudējumus. 
Izmantošanas termiņš
Kamēr Personas dati ir nepieciešami Pārzinim norādītajam mērķim atbilstošajā apjomā, izņemot, ja noteiktos gadījumos Klients vai Lietotājs ir pamatoti iebildis pret apstrādi un ir pieprasījis Personas datu dzēšanu.
Sīkdatnes tiek uzglabātas atbilstoši Sīkdatņu politikā un sīkdatņu banerī norādītajam.
Videoieraksti tiek uzglabāti atbilstoši Videonovērošanas politikā aprakstītajam (līdz 3 mēnešiem), izņemot gadījumus, kad videoierakstā esošā informācija nepieciešama kā pierādījumi civilprocesā, administratīvā procesā vai kriminālprocesā vai izmeklēšanā. Šādos gadījumos videonovērošanas ierakstus var uzglabāt tik ilgi, cik nepieciešams, tos iznīcinot, tiklīdz šie ieraksti vairs nav vajadzīgi.    
Saņēmēji
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, tostarp datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, IT un drošības pakalpojumu sniedzēji, ar Lapu uzturēšanu saistītas personas, drošības pakalpojumu sniedzēji, apsardzes uzņēmumi, ar sīkdatņu izmantošanu saistītas personas.
        Pilnvarotās iestādes (piemēram, policija, CERT, Datu valsts inspekcija).
  
2.9. Jebkuri iepriekš minētie Personas dati  
Izmantošanas nolūki
Pārziņa un Klienta un/vai Lietotāja strīda vai konflikta atrisināšana, izskatīšana vai Pārziņa pozīcijas aizsardzība minētā strīda vai konflikta gadījumā.   
Izmantošanas pamati
       Pārziņa leģitīmās intereses aizsargāt savas likumiskas un finanšu tiesības, intereses un novērst potenciālus zaudējumus
Izmantošanas termiņš
       Līgumisku attiecību pastāvēšanas laikā;
       Līdz 10 gadiem pēc līgumisku attiecību izbeigšanas;
       Personas dati arī var tikt uzglabāti, kamēr ir aktuāla tiesvedība vai strīds (tostarp potenciāls), kā arī 10 gadi pēc strīda vai konflikta izbeigšanas.    
Saņēmēji
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, kas ir saistīti ar konkrētu strīdu vai konfliktu, juridisku, finanšu un saistītu pakalpojumu sniedzēji;
       Strīda vai konflikta izskatīšanā iesaistītas iestādes.
     
2.10. Jebkuri iepriekš norādītie Personas dati     
Izmantošanas nolūki
Normatīvo aktu prasību izpilde, tostarp, bet ne tikai informācijas sniegšana valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam
Izmantošanas pamati
       Normatīvo aktu prasību izpilde.
       Pārziņa leģitīmās intereses nodrošināt un pierādīt atbilstību normatīvo aktu prasībām.  
Izmantošanas termiņš
        Atbilstoši normatīvajos aktos norādītajiem glabāšanas termiņiem.
       Kamēr konkrēti Personas dati ir nepieciešami attiecīgai iestādei saskaņā ar leģitīmajiem nolūkiem, un Pārziņa interesēs arī ir uzglabāt attiecīgos Personas datus.    
Saņēmēji
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, kuru iesaistīšanas ir nepieciešama minētā nolūka sasniegšanai;
       Attiecīgas iestādes, kuras pieprasa informāciju. 
  
2.11. Grāmatvedības un citi likumos noteikti dokumenti, kuros ir Personas dati.   
Izmantošanas nolūki
Dokumentu glabāšanai arhīvā
Izmantošanas pamati
       Normatīvo aktu prasību izpilde.
       Pārziņa leģitīmās intereses nodrošināt nepieciešamu dokumentu uzglabāšanu. 
Izmantošanas termiņš
       Atbilstoši normatīvajos aktos norādītajiem glabāšanas termiņiem (Personas datu izmantošanas laikā, kā arī līdz papildu 10 gadiem pēc tā).   
Saņēmēji
       Pārziņa saistītie uzņēmumi ES un EEZ minēto Personas datu apstrādes nolūku sasniegšanas optimizēšanai;
       Pārziņa pakalpojumu sniedzēji, tostarp datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, IT un drošības pakalpojumu sniedzēji, ar Lapu uzturēšanu saistītas personas, arhivēšana pakalpojumu sniedzēji;
       Arhīvi.

Ja Pārziņa rīcībā nebūs informācijas, kura Pārzinim ir jāsniedz saskaņā ar likumu, Pārzinis nevar atbildēt par šīs informācijas nesniegšanas negatīvu ietekmi uz Klientu un/vai Lietotāju.  Ja Pārziņa rīcībā nav likuma izpildei nepieciešamās informācijas, tas var ietekmēt Klienta vai/un Lietotāja tiesības un pienākumus, un Pārzinis nevar būt atbildīgs par tādu ietekmi.
Ja Lietotājs vai/ un Klients nesniedz Pārzinim līguma izpildei nepieciešamos Personas datus, Pārzinim var būt ierobežota iespēja izpildīt līgumu ar Lietotāju un/vai Lietotāju. Ja Pārziņa rīcībā nav līguma izpildei nepieciešamās informācijas, tas var ietekmēt Klienta un/vai Lietotāja tiesības un pienākumus, un Pārzinis nevar būt atbildīgs par tādu ietekmi.
Pārzinis var saņemt Klienta un Lietotāja Personas datus arī no valsts un pašvaldības iestādēm, autentifikācijai izmantotajiem sadarbības partneriem (piemēram, Facebook, Inc., Facebook Ireland Ltd., SIA Draugiem, Google LLC), no citiem Klienta vai Lietotāja Personas datu apstrādē iesaistītajiem Pārziņā grupas uzņēmumiem.
 
3. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības
Dažos gadījumos Pārzinis var nodot Personas datus ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ja tiek izmantoti datu glabāšanas risinājumi, kuri sniedz datu glabāšanas pakalpojumus ārpus Eiropas Savienības.
Atkarībā no apstākļiem Pārzinis var izvēlēties Regulā norādītas speciālas Personas datu aizsardzības garantijas (atbilstoši ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46. pantam), piemēram, noslēgt standartklauzulas ar Personas datu saņēmēju vai arī izmantot izņēmumus, piemēram, tādu pamatu kā Pārziņa un Lietotāja starpā noslēgtā līguma izpildes nepieciešamību (atbilstoši ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 49. pantam). Lietotājam un Klientam ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par viņa/viņas Personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības pie Pārziņa, izmantojot šajā dokumentā norādīto informāciju.
 
4. Lietotāja un Klienta tiesības Personas datu apstrādes ietvaros
Lietotājam un Klientam ir tiesības:
  pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem Personas datiem,
  neprecizitāšu gadījumā pieprasīt labot savus Personas datus. Lietotājs var mainīt savus personas datus savā klienta profila Mājas lapā. Ja Lietotājs kādu iemeslu dēļ nevar veikt izmaiņas savā profilā Mājas lapā, Lietotājs var sazināties ar Klientu servisu un pieprasīt veikt izmaiņas.
  ja zudis Personas datu apstrādes un glabāšanas pamats, pieprasīt savu Personas datu dzēšanu,
  pieprasīt savu Personas datu apstrādes ierobežošanu attiecībā,
  iebilst pret Personas datu apstrādi,
  prasīt Pārzinim nodrošināt iespēju pārnest Klienta vai Lietotāja Personas datus citai juridiskai vai fiziskai personai elektroniskā veidā, ņemot vērā piemērojamos aktos norādītos izņēmumus,
  iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā, ja viņš/viņa uzskata, ka viņa/-s tiesības ir pārkāptas. Tomēr šajā gadījumā Pārzinis aicina sākotnēji vērsties pie Pārziņa, lai atrisinātu esošo jautājumu pēc iespējas efektīvāk.
  atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats Personas datu apstrādei ir piekrišana. Piekrišanas atsaukšanai Lietotājs vai Klients var:
- izmantot šajā dokumentā norādīto Pārziņa kontaktinformāciju;
- iesniegt piekrišanas atsaukumu rakstiski brīvā formā jebkurā JYSK veikalā Latvijā;
- pārvaldīt piekrišanas opcijas sava profila Mājas lapā;
- komerciāla paziņojuma e-pastā noklikšķināt uz e-pastā vai īsziņa esošās saites, ja Klients vēlas atteikties no komerciālu paziņojumu saņemšanas pa e-pastu.
 
Ja Lietotājs vai Klients atsauc savu piekrišanu, tostarp piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, Pārzinim ir tiesības ierobežot savu pakalpojumu funkcionalitāti un apjomu, tostarp Mājas lapas un Interneta veikala darbības ietvaru. Tādos gadījumos Pārzinim nebūs iespējas sniegt atbilstošos pakalpojumus Lietotājam vai Klientam, ja Pārziņa rīcībā piekrišanas atsaukšanas dēļ nebūs pakalpojumu un/vai funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamie Personas dati.  Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

5. Automatizēta lēmumu pieņemšana Personas datu apstrādē
Pārzinis var izmantot automatizētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Lietotāja un Klienta Personas datiem ar Pārziņa saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot Lapu funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus Lietotāja pirkšanas ieradumiem. Proti, Pārzinis var analizēt Lapu apmeklēšanas un izmantošanas datus, lai atbilstoši katra Lietotāja vai Klienta ieradumiem un interesēm piedāvātu viņam/viņai reklāmu, preces, pakalpojumus, atlaides vai dalību noteiktās akcijās, tostarp Klienta kartes izmantošanas gadījumā.
Pārzinis analizēs Lietotāja un Klienta profila personas datus vispārīgi vai ar īpašu algoritmu palīdzību atkarībā no izvēlētā mārketinga risinājuma izmantošanas.
 
6. Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas
Papildus jau iepriekš minētājam šajā dokumentā attiecībā uz Personas datu apstrādi, kura tiek veikta ar sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju (tostarp pikseļu) starpniecību.
Sīkdatne ir neliela datne, kuras izvietošanai datora cietajā diskā ir nepieciešama atļauja. Kad persona piekrīt, datne tiek pievienota, un šī sīkdatne palīdz analizēt tīmekļa vietnes apmeklētību vai informē personu par noteiktas vietnes apmeklēšanu. Sīkdatnes ļauj tīmekļa lietojumprogrammām reaģēt uz Klienta vai Lietotāja pieprasījumiem individuāli. Tīmekļa lietojumprogramma var pielāgot darbību Klienta vai Lietotāja vajadzībām un interesēm, apkopojot un atceroties informāciju par Jūsu izvēlēm. Pārzinis izmanto datplūsmas žurnāla sīkdatnes, lai analizētu datus par tīmekļa lapu apmeklējumu un uzlabotu tīmekļa vietni atbilstīgi Klienta vai Lietotāja vajadzībām. Klientam vai Lietotājam ir iespēja noraidīt, pieņemt vai personalizēt sīkdatnes.
Papildus sīkdatnēm Pārzinis var izmantot līdzīgas tehnoloģijas (piemēram, pikseļus), kas nodrošina informācijas ievākšanu par Klienta un/vai Lietotāja pirkšanas ieradumiem vai interesēm.
 
Šajā politikā tiek sniegta attiecīgā papildu informācija.
 
Privātuma politika ir atjaunota 19.09.2023.