Piekabes lietošanas noteikumi

Piekabes lietošanas noteikumi

JYSK klientiem, kuri ir iegādājušies preces Jelgavas JYSK veikalā (Rīgas iela 11a), Ventspils JYSK veikalā (Celtnieku iela 20) vai internetveikalā (www.jysk.lv) ar izņemšanu loģistikas centrā “Berģi” par summu, kas ir vienāda vai lielāka nekā 199,00 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi), ir tiesības rezervēt bezmaksas piekabi uz laiku līdz 4 (četrām) stundām, lai nogādātu iegādātās JYSK preces.

Noteikumos (turpmāk – Noteikumi) ir sniegta sīka informācija par piekabes rezervēšanas un lietošanas kārtību. Aicinām rūpīgi izlasīt tos un stingri ievērot, lai nodrošinātu drošu piekabes lietošanu saskaņā ar Piekabes lietošanas līgumā noteikto kārtību un saistošajām Latvijas normatīvo aktu prasībām par dalību ceļu satiksmē, Ceļu satiksmes likums, MK noteikumi Nr. 279).

Piekabe ir paredzēta tikai JYSK produkcijas (turpmāk – Prece) pārvadāšanai, kas ir iegādātas JYSK veikalos/internetveikalā Latvijas Republikā.

Piekabes rezervācija un saņemšana

Piekabes rezervāciju mājaslapā var pieteikt sadaļā “Piegādes veidi”, izņemšana galvenajā noliktavā ("Rīgas-Siguldas šoseja 1E", Berģi, Garkalnes novads, LV-1024). Pēc pasūtījuma apmaksas ar Jums sazināsies klientu apkalpošanas speciālists un rezervēs vēlamo saņemšanas dienu un laiku. Rezervācijas brīdī ir nepieciešama ID karte vai pase, kuras derīguma termiņš ir vismaz trīs mēneši.

Lai saņemtu piekabi, ir jāierodas vismaz 10 (desmit) minūtes pirms rezervētā laika, lai iepazītos un noslēgtu piekabes lietošanas līgumu, kā arī, lai saņemtu nepieciešamo aprīkojumu un dokumentus piekabes lietošanai.

Izsniedzamie dokumenti un aprīkojums: piekabe, rezerves rats un rata atslēga, piekabes reģistrācijas apliecība, kontaktligzda automobilim, elektrosavienojums (divi veidi), stropes un avārijas trijstūris.
Ja nokavējāt piekabes saņemšanas laiku, piekabes izmantošanas laiks netiek pagarināts.

Rezervācijas atcelšana

Lai atceltu rezervāciju, sazinieties ar JYSK Klientu apkalpošanas servisu pa tālruni +371 66163550 vai pa e-pastu [email protected].
Ja kavējat piekabes saņemšanas laiku (rezervācijas sākuma termiņu) ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) minūtes un neesat iepriekš vienojušies ar JYSK Klientu servisu par vēlāko piekabes saņemšanas laiku, piekabes rezervācija automātiski tiek anulēta un Jūs zaudējat tiesības uz bezmaksas piekabes izmantošanu.

Piekabes tehniskā specifikācija

Lai nodrošinātu piekabes drošu ekspluatāciju un nepieļautu tās bojājumus, lūdzam stingri ievērot piekabes celtspēju (pilnmasa 750 kg) un kravas izvietojumu piekabē. Krava piekabē ir jāizvieto tā, lai tās svars būtu novietots piekabes vidū (virs ass).

Piekabes tehniskie parametri:

- slēgta tipa vieglo automobiļu piekabe ar vienu centrālo asi;
- piekabei ir Eiropas tipa apstiprinājuma sertifikāts e32*2007/46*0261*01; pilnmasa 750 kg (kategorija O1), pašmasa 243; balstiekārta ar slokšņu atsperēm un amortizatoriem, bez bremzēm;
- kopējais garums 3720 mm;
- kopējais platums 1840 mm;
- kopējais augstums 2520 mm;
- kravas tilpnes iekšējais garums 2500 mm;
- kravas tilpnes iekšējais platums 1400 mm;
- kravas tilpnes iekšējais augstums 2000 mm;
- kravas tilpne aizmugurē ir aprīkota ar divviru slēdzamām durvīm;
- riteņi ir novietoti sānos ārpus kravas tilpnes;
- riteņu izmērs: 175/70 R13;
- aprīkota ar Eiropas prasībām atbilstošiem apgaismojuma lukturiem;
- aprīkota ar atbalsta riteni priekšā un divām atbalsta pēdām aizmugurē.

Piekabes noslodze un kravas piestiprināšana

Piekabes pārslogošana ir stingri aizliegta! Piekabes pilnmasa, kravnesība un maksimāli pieļaujamā sakabes ierīces slodze ir norādīta reģistrācijas apliecībā. Pārslogošana pasliktina vadāmību, pārlieku noslogo bremžu sistēmu, apdraud satiksmes drošību un bojā piekabes detaļas. Piekabes lietotājs pilnībā uzņemas atbildību kā piekabes lietotājs pilnībā uzņematies atbildību par kravas svara noskaidrošanu un kravas svara nezināšana neatbrīvo jūs kā lietotāju no atbildības.

Ja prece (krava) piekabē ir iekrauta aizmugurējā daļā, tas var radīt negatīvu spiedienu uz vilkšanas lodi, kas var būt ļoti bīstami un izraisīt piekabes „līkumošanu” braukšanas laikā. Ja tā notiek, nekavējoties samaziniet ātrumu, apturiet automobili un noregulējiet kravas izvietojumu. Lai nodrošinātu vislabāko vadāmību un bremzēšanas efektivitāti, krava piekabē ir jānovieto pēc iespējas vienmērīgāk (ieteicams virs tilta), vienlaikus raugoties, lai piekabes slodze būtu pieļaujamajās robežās. Pārāk liels svars un izvietojums piekabes priekšpusē uz vilkšanas lodes var sabojāt piekabes konstrukciju.

Piekabe ir izveidota tā, ka smaguma centrs atrodas ass centrā vai mazliet tai priekšā. Piekraujot piekabi, Jums jācenšas vienmērīgi izvietot kravu. Krava uz

iekraušanas platformas ir jāizvieto pēc iespējas vienmērīgāk un jāpārliecinās, ka spiediens uz sakabi nepārsniedz pieļaujamo maksimumu. Neliela izmēra krava (apm. 1 m3 vai mazāka), jo īpaši smaga krava (vairāk nekā 300 kg), ir jānovieto piekabes iekraušanas platformas centrā (virs piekabes ass), nevis piekabes priekšgalā vai pakaļgalā.

Krava vienmēr ir jāpiestiprina tā, lai tā neizkustētos, lai nepasliktinātos vadāmība, netiktu radīti materiāli vai īpašuma bojājumi, kā arī veselības un dzīvības apdraudējumi. Lai kravu piestiprinātu atbilstoši prasībām, JYSK piekabes ir aprīkotas ar pietiekamu daudzumu stiprināšanas āķu un cilpu.

Krava ir droši jānostiprina atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem par drošu kravu pārvadāšanu. Katrā piekabē ir iebūvētas stiprinājuma cilpas, ar kuru palīdzību ir iespējams nostiprināt preci ar stropēm.

Pārvadājot preci, ir svarīgi ņemt vērā velkošā transportlīdzekļa ražotāja noteiktos ierobežojumus: piekabes pilnmasa nedrīkst pārsniegt velkošā transportlīdzekļa ražotāja noteikto maksimāli pieļaujamo piekabes masu.

Piekabes piekabināšana

Pārbaudiet sakabes ierīces stāvokli. Sakabes ierīces indikatora apzīmējumi:

- „x” pozīcija norāda, ka sakabes ierīce ir atvērtā stāvoklī;
- „+” pozīcija norāda, ka sakabes ierīce ir pareizi saslēgusies;
- „-” pozīcija norāda, ka sakabes ierīce nav saslēgusies pareizi vai ir nodilusi sakabes ierīce/transportlīdzekļa āķis.

Sakabes punkta augstums: lai nodrošinātu piekabes drošu savienojumu ar velkošo transportlīdzekli, sakabe ir jāpievieno pareizi. Saskaņā ar DIN 74058 piekabes sakabes punkta augstumam ir jābūt 430 ± 35 mm virs zemes virsmas. Velkot piekabi, pie automobiļa sakabes vienmēr ir jābūt piestiprinātam papildu drošības stiprinājumam (drošības aukla).

Secība

 1. Novietojiet piekabi (ar atbalsta rata palīdzību) aiz velkošā transportlīdzekļa tādā pozīcijā, lai sakabes ierīce atrastos tieši pretī transportlīdzekļa āķim.
  (Piezīme! Atbalsta rats nav paredzēts noslogotas piekabes atvienošanai!)
 2. Uz kravas āķa uzstādiet drošības trosi.
 3. Nolaidiet sakabes ierīci uz leju (ar atbalsta rata palīdzību), līdz transportlīdzekļa āķis tiek savienots ar sakabes ierīci.
 4. Sakabes ierīce automātiski saslēdzas ar transportlīdzekļa āķi.
 5. Ja sakabes ierīce atrodas saslēgtā stāvoklī, ir redzama zaļa plusa zīme.
 6. Pārbaudiet savienojumu, spēcīgi paceļot jūgstieni uz augšu.
 7. Iestatiet atbalsta ratu augšējā pozīcijā un pārliecinieties, ka tas tiek fiksēts tam paredzētajā atvērumā. Atveriet atbalsta rata skavas, pavelciet ratu uz augšu un piestipriniet to kustības virzienā pie jūgstieņa.
 8. Pievienojiet elektrības kontaktdakšu velkošajam transportlīdzeklim un pārbaudiet gaismekļu darbību, piem., pagrieziena rādītājus, avārijas gaismas. Izmantojot piekabi, ir svarīgi, lai kravas automobiļa piekabes āķa augstums no zemes virsmas būtu pieļaujamajā diapazonā, proti, 430 ± 35 mm.

Piekabes kontaktdakšas

Ja nejauši tiek bojāta elektrības kontaktdakšu, to nedrīkst remontēt. Par šādiem bojājumiem ir jāziņo JYSK pārstāvjiem: +371 66163550, [email protected]. Pastāv divu veidu piekabju savienojumi: ar 7 un 13 kontaktligzdām. JYSK piedāvā klientiem nomas brīdī abus iespējamos variantus.

Darbības pirms braukšanas uzsākšanas

- Piekabiniet piekabi pie autotransporta, stingri ievērojot piekabināšanas instrukcijā noteikto.
- Pārbaudiet piekabes stiprinājumu pie transportlīdzekļa āķa un drošības troses stiprinājuma atbilstību prasībām (piekabes indikatorā ir redzams saslēguma stāvoklis — zaļa “plus” zīme).
- Pārbaudiet elektrības savienojumu starp velkošo transportlīdzekli un piekabi, kā arī visus gaismekļus (bremžu, pagriezienu un sānu lukturus).
- Pārbaudiet, vai atbalsta rats ir pacelts uz augšu un rūpīgi piestiprināts un vai atbalsta rats atrodas braukšanas virzienā.
- Pārliecinieties, ka visas atvienojamās detaļas (piem., papildu ligzdas, pārseguma vāks) ir piestiprinātas un saslēgtas atbilstoši prasībām.
- Pārliecinieties, ka riepas vizuāli ir darba kārtībā. Maksimāli pieļaujamā riepu spiediena vērtība ir norādīta uz riepām.

Saņemot piekabi ir stingri aizliegts:

- pārvadāt kravas un preces, kas nav iegādātas JYSK veikalā/internetveikalā Latvijas Republikā;
- pārvadāt pasažieri(-us) ar piekabi;
- iebraukt ūdenī līdz tādam dziļumam, ka notiek gaismekļu saskare ar ūdeni un/vai zem ūdens līmeņa nokļūst riteņu asis, sakabes ierīce, bremžu mehānisms, elektrības vadi vai lukturi;
- braukt ar piekabi ātrāk nekā 80 km/h;
- vilkt piekabi ar kravas automobiļiem, apvidus automobiļiem ar lieliem riteņiem un augstu piekari vai citiem transportlīdzekļiem ar ļoti cietu aizmugures piekari;
- izmantot aizmugures un/vai priekšējās durvis kā piekabes korpusa pagarinājumu, vedot priekšmetus, kas ir garāki nekā piekabe.

Ņemiet vērā: saskaroties ar ūdeni, elektroiekārtās var rasties īsslēgums. Nekavējoties ir jāapstājas sausā, drošā vietā un jāizslēdz transportlīdzekļa aizdedze. Nepieciešams atvienot piekabes elektrosakabes ierīci no automobiļa strāvas padeves.

Piekabes nav aprīkotas ar bremzēm: velkot piekabi, nomniekam ir jāņem vērā, ka bremzēšanas ceļš pagarinās.

Braucot atpakaļgaitā, piekabe tiek stūrēta ar vilkšanas stieņa lodes starpniecību. Tāpēc automobilis būs jāpagriež pretēji tam virzienam, kurā ir jāvirza piekabe.

Piekabes atkabināšana

 1. Atbrīvojiet atbalsta ratu un piestipriniet skavu sākotnējā pozīcijā.
 2. Paceliet uz augšu sakabes ierīces sviru un iestatiet to X pozīcijā.
 3. Noceliet sakabes ierīci no transportlīdzekļa āķa (palīdziet ar atbalsta ratu).

Mazgāšana un tīrīšana

Piekabe vienmēr jāuztur tīra. To ir nepieciešams mazgāt tāpat kā automobili. Vispirms nepieciešams noskalot ar ūdeni, pēc tam nomazgāt ar bagātīgi samērcētu sūkli vai suku. Parastiem netīrumiem ir piemērots vienkāršs automobiļiem paredzētais šampūns. Ja piekabe ir notraipīta ar eļļu, asfaltu un līdzīgiem materiāliem, piekabe ir jātīra ar automobiļu attaukošanas līdzekli.

Piekabes lietošanas līgums