JYSK piekabes noma
Pakalpojuma apraksts
Klientiem, kuri ir iegādājušies preces Jelgavas JYSK veikalā (Rīgas iela 11a), Ventspils JYSK veikalā (Celtnieku iela 20) vai Tukuma JYSK veikalā (Raudas iela 17) par summu, kas ir vienāda vai lielāka nekā 149,99 EUR (viens simts četrdesmit deviņi eiro un deviņdesmit deviņi centi), ir tiesības rezervēt bezmaksas piekabi uz laiku līdz 4 (četrām) stundām. Piekabe ir paredzēta tikai JYSK preces pārvadāšanai.

Rezervācijas brīdī ir nepieciešama ID karte vai pase, kuras derīguma termiņš ir vismaz trīs mēneši.

Lai noskaidrotu pieejamos piekabes rezervācijas laikus sazinieties ar JYSK Klientu apkalpošanas servisu pa tālruni +371 66163550 vai pa e-pastu [email protected].