Noteikumi

LOTERIJAS “PĒRC UN LAIMĒ” NOTEIKUMI 

1.  PREČU IZPLATĪTĀJS UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:
1.1.    Preču pārdevējs un loterijas organizētājs: SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE”, reģistrācijas nr.40003536998, Siguldas šoseja 1e, Rīgas rajons, Garkalnes novads, LV-1024, Latvija.

2.  LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
2.1. Latvijas Republikas teritorijā JYSK veikalos:
2.1.1.      JYSK veikals T/c „Alfa”, Rīgā, Brīvības gatvē 372
2.1.2.      JYSK veikals T/c „Spice Home”, Rīgā, Jaunmoku ielā 13
2.1.3.      JYSK veikals T/c „Mols”, Rīgā, Krasta ielā 46
2.1.4.      JYSK veikals, Rīgā, Stirnu ielā 26
2.1.5.      JYSK veikals, Rīgā, Slokas ielā 115
2.1.6.      JYSK veikals, Rīgā, A. Saharova ielā 20a (līdz veikals  tiek slēgts uz rekonstrukciju)
2.1.7.      JYSK veikals T/c „Rietumu Centrs”, Liepājā, Jaunā Ostmalā 3/5
2.1.8.      JYSK veikals T/c „Valdeka” Jelgavā, Rīgas ielā 11a
2.1.9.      JYSK veikals T/c „Domina” Rīgā, Ieriķu ielā 3
2.1.10.    JYSK veikals Daugavpilī, Stadiona ielā 3G
2.1.11.    JYSK interneta veikalā www.jysk.lv

3. LOTERIJAS NORISES LAIKS UN VEIDS:
3.1.  Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 1. aprīlis, beigu datums ir 2019. gada 7. maijs.
3.2. Pirkumu veikšanas un reģistrācijas periods ir no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 6. maijam.
3.3. Loterija norisinās 2 (divos) paralēlos veidos - momentloterija un Galvenā laimesta izloze.

4. BALVU FONDS:
4.1.   Laimesta fondu sastāda 620 (seši simti divdesmit)  momentloterijas laimesti un  1 (viens) Galvenais laimests:
4.1.1. 10 (desmit) dāvanu kartes no JYSK 100.00 EUR (viens simts eiro) vērtībā. Dāvanu karšu – derīguma termiņš ir 1 (viens) gads no dāvanu kartes saņemšanas brīža;
4.1.2. 10 (desmit) dāvanu kartes no JYSK 50.00 EUR (piecdesmit eiro) vērtībā. Dāvanu karšu – derīguma termiņš ir 1 (vienu) gadu no dāvanu kartes saņemšanas brīža;
4.1.3. 100 (viens simts) dāvanu kartes no JYSK 10.00 EUR (desmit eiro) vērtībā. Dāvanu karšu – derīguma termiņš ir 1 (vienu) gadu no dāvanu kartes saņemšanas brīža;
4.1.4. 500 (pieci simti)  dāvanu kartes no JYSK 5.00 EUR (pieci eiro) vērtībā. Dāvanu karšu – derīguma termiņš ir 1 (vienu) gadu no dāvanu kartes saņemšanas brīža;
4.1.5.     Galvenais laimests – 1 (viena) dāvanu karte no JYSK 1000.00 EUR (viens tūkstotis eiro) vērtībā. Dāvanu kartes – derīguma termiņš ir 1 (viens) gads no dāvanu kartes saņemšanas brīža.
4.2.   Laimestu kopējo fondu veido 621 (seši simti divdesmit viena) dāvanu karte par kopējo summu 6000.00 EUR (seši tūkstoši eiro).

5. MOMENTLOTERIJAS PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. Lai piedalītos momentloterijā, dalībniekam loterijas perioda laikā, no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 6. maijam, jāveic pirkums, 1 (vienā) pirkumā iepērkoties par vismaz 25.00 EUR (divdesmit pieci eiro, 00 eiro centi), kādā no “JYSK” veikaliem:
-       JYSK veikals T/c „Alfa”, Rīgā, Brīvības gatvē 372;
-       JYSK veikals T/c „Spice Home”, Rīgā, Jaunmoku ielā 13;
-       JYSK veikals T/c „Mols”, Rīgā, Krasta ielā 4;
-       JYSK veikals, Rīgā, Stirnu ielā 26;
-       JYSK veikals, Rīgā, Slokas ielā 115;
-       JYSK veikals, Rīgā, A. Saharova iela 20a, (līdz veikals  tiek slēgts uz rekonstrukciju);
-       JYSK veikals T/c „Rietumu Centrs”, Liepājā, Jaunā Ostmalā 3/5;
-       JYSK veikals T/c „Valdeka” Jelgavā, Rīgas ielā 11a;
-       JYSK veikals T/c „Domina” Rīgā, Ieriķu ielā 3;
-       JYSK veikals Daugavpilī, Stadiona ielā 3G.

5.2. Pēc pirkuma izdarīšanas, kopā ar čeku momentloterijas dalībnieks varēs izvēlēties 1 (vienu), momentloterijas kartīti. Zem aizsargslāņa, kuru dalībnieks nokasa, norādīta informācija par laimestu sekojošā veidā:
5.2.1. Ja nokasot aizklāto laukumu parādās uzraksts “Laba ziņa - Tu vari reģistrēt savu čeku www.jysk.lv”, tas nozīmē, ka momentloterijā nav laimēts;
5.2.2. Ja nokasot aizklāto laukumu parādās uzraksts “Jūs esiet laimējis JYSK dāvanu karti 100 eiro vērtībā” , “Jūs esiet laimējis JYSK dāvanu karti 50 eiro vērtībā”, “Jūs esiet laimējis JYSK dāvanu karti 10 eiro vērtībā”  vai “Jūs esiet laimējis JYSK dāvanu karti 5eiro vērtībā”  tas nozīmē, ka momentloterijā ir laimēta dāvanu karte attiecīgajā naudas summā.
5.3. Momentloterijā izmantotais čeks, ir tiesīgs piedalīties izlozē par galveno laimestu, šo čeku reģistrējot www.jysk.lv.
5.4. Loterijā ir 20 360 momentloterijas kartītes, no kurām:
5.4.1. 620 kartītes ir ar loterijas laimestu,
5.4.2. 19 740 kartītes ir bez laimesta.
5.5. Kartīšu sadalījums veikalos:
5.5.1. JYSK veikals T/c „Alfa”, Rīgā, Brīvības gatvē 372:
5.5.1.1. 62 kartītes ir ar loterijas laimestu,
5.5..1.2. 2527 kartītes ir bez laimesta.
5.5.2.    JYSK veikals T/c „Spice Home”, Rīgā, Jaunmoku ielā 13:
5.5.2.1. 62 kartītes ir ar loterijas laimestu,
5.5.2.2. 4267 kartītes ir bez laimesta.
5.5.3.      JYSK veikals T/c „Mols”, Rīgā, Krasta ielā 46:
5.5.3.1. 62 kartītes ir ar loterijas laimestu,
5.5.3.2. 1905 kartītes ir bez laimesta.
5.5.4.      JYSK veikals, Rīgā, Stirnu ielā 26:
5.5.4.1. 62 kartītes ar laimestu,
5.5.4.2. 1673 kartītes bez laimesta.
5.5.5.     JYSK veikals, Rīgā, Slokas ielā 115:
5.5.5.1. 62 kartītes ar laimestu,
5.5.5.2. 1570 kartītes bez laimesta.
5.5.6.      JYSK veikals, Rīgā, A. Saharova ielā 20a (līdz veikals  tiek slēgts uz rekonstrukciju):
5.5.6.1.  62 kartītes ar laimestu,
5.5.6.2.  1689 kartītes bez laimesta.
5.5.7.      JYSK veikals T/c „Rietumu Centrs”, Liepājā, Jaunā Ostmalā 3/5:
5.5.7.1. 62 kartītes ar laimestu,
5.5.7.2. 1771 kartītes bez laimesta.
5.5.8.   JYSK veikals T/c „Valdeka” Jelgavā, Rīgas ielā 11a:
5.5.8.1. 62 kartītes ar laimestu,
5.5.8.2. 1878 kartītes bez laimesta.
5.5.9.      JYSK veikals T/c „Domina” Rīgā, Ieriķu ielā 3:
5.5.9.1. 62 kartītes ar laimestu,
5.5.9.2. 1422 kartītes bez laimesta.
5.5.10.   JYSK veikals Daugavpilī, Stadiona ielā 3G:
5.5.10.1. 62 kartītes ar laimestu,
5.5.10.2. 1038 bez laimesta.
5.6. Par katru loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu pirmie 20 360 dalībnieki var izvēlēties 1 (vienu) momentloterijas kartīti.
5.7. Viens dalībnieks momentloterijā var piedalīties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu.

6. PROGNOZĒTAIS MOMENTLOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS
6.1. Loterijas laikā tiek plānoti ne vairāk kā 20 360 dalībnieki, kuri piedalīsies loterijā, attiecīgi viena dalībnieka iespēja laimēt ir 620/20 630.

7. MOMENTLOTERIJAS LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
7.1. Laimesta ieguvējs tiek noteikts uzreiz pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma izdarīšanas, turpat JYSK veikalā, kurā ir iepircies,  loterijas dalībniekam izvelkot 1 (vienu) momentloterijas kartīti un nokasot uz tās esošo aizsargslāni.
7.2. Loterijā piedalās katrs loterijas periodā veiktais pirkums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

8. MOMENTLOTERIJAS LAIMESTA SAŅEMŠANA:
8.1. Laimējusī persona loterijas laimestu saņem uzreiz, tur pat JYSK veikalā kurā ir iepircies, laika periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 6. maijam, uzrādot laimējošo loterijas kartīti.
8.2. Laimīgās momentloterijas kartītes tiek samainītas pret laimestu un netiek atgrieztas.
8.3. Laimests netiek izmaksāts naudā, mainīts pret citu laimestu vai sūtīts pa pastu.

9. MOMENTLOTERIJAS DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
9.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāizpilda visi momentloterijas noteikumos minētie nosacījumi.
9.2. Ar dalību momentloterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

10. GALVENĀ LAIMESTA LOTERIJAS NOTEIKUMI:
10.1. Lai piedalītos  Galvenā laimesta loterijā, dalībniekam loterijas perioda laikā, no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 6. maijam, jāveic pirkums kādā no 2.1. punktā uzskaitītajiem veikaliem vismaz 25.00 EUR (divdesmit pieci eiro) vērtībā, ko apliecina darījuma apliecinošais čeks vai rēķina numurs, ja pirkums veikts interneta veikalā www.jysk.lv. Darījuma čeks vai rēķina numurs jāreģistrē dalībai loterijā interneta mājas lapā www.jysk.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un čeka vai rēķina numuru. Par vienu pirkumu (čeka vai rēķina numuru) dalībnieks var reģistrēties vienu reizi. Vairāki čeki vai rēķini nesummējas.
10.2. Izlozē par Galveno laimestu var piedalīties arī tie čeki, kuri ir piedalījušies vai laimējuši momentloterijas izlozē.
10.3. Viens dalībnieks Galvenā laimesta loterijā var piedalīties vairākkārt, veicot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu.
10.4. Dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma čeks vai rēķins līdz 2019.gada 31. maijam, kurā skaidri redzams pirkuma datums un čeka vai rēķina numurs un pirkuma datums.
10.5.Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.jysk.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka vai rēķina  numuru, e-pastu un kontakttālruni.
10.6. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
10.7. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
10.8. Katram loterijas dalībniekam ir tiesības  palielināt iespēju laimēt, reģistrējot vairākus čekus, kuri atbilst loterijas noteikumiem.
10.9. Visi reģistrētie pirkumu čeku un reķinu numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie čeku un rēķinu numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
10.10. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
10.10.1. Ir reģistrējis vienu čeka vai rēķina numuru vairākkārt;
10.10.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka vai reķina  numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka vai reķina  numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
10.10.3. Ir reģistrējis čeka vai rēķina numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
10.11. Rēķinam no internetveikala www.jysk.lv ir jābūt apmaksātam, bet ja prece nav saņemta norādītājā laikā  reģistrācija ir aktīva.
10.12. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā personas datu apstrādei loterijas ietvaros un loterijas mērķiem. Loterijas dalībnieka personas dati tiks nodoti apstrādei personas datu kopīgiem pārziņiem SIA “ JYSK LINNEN`N FURNITURE” un  SIA “DO IT” ar mērķi nodrošināt un saglabāt loterijas dalībnieka reģistrāciju, noteikt laimētāju un izsniegt balvu un izpildīt normatīvo aktu prasības. Papildus informācija par fizisko personas datu apstrādi loterijas ietvaros ir atrodama tīmekļvietnē www.jysk.lv sadaļā “Privātuma politika”.
10.13. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt:
10.13.1.  Galvenā laimesta gadījumā SIA “ JYSK LINNEN`N FURNITURE” publicēs un izsniegs galveno laimestu.
10.13.2.  SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE” darbinieks pa norādīto kontaktinformāciju sazināsies ar loterijas dalībnieku telefoniski vai, nosūtot informatīvu īsziņu vai e-pastu.

11. ORGANIZĒTĀJS NEATBILD PAR:
11.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu.
11.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ neprecizitātēm.
11.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīcēs, no kuras tiek veikta reģistrācija; bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

12. PROGNOZĒTAIS GALVENĀ LAIMESTA LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
12.1. Loterijas laikā tiek plānoti ne vairāk kā 100 000 dalībnieki, kuri piedalīsies loterijā, attiecīgi viena dalībnieka iespēja laimēt ir 1/100 000.

13. GALVENĀ LAIMESTA LOTERIJAS LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
13.1. Laimētājs tiks noteikts pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
13.2. Izlozē tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs no visiem reģistrētajiem čekiem un rēķiniem.
13.3. Papildus Galvenajai balvai, ir iespējams, ka tiks izlozētas papildus balvas, ja no momentloterijas uz 06.05.2019. plkst.22:00 būs palikušas neizlozētas dāvanu kartes, tad tās tiks izlozētas kopā ar Galveno laimestu pēc nejaušības principa.
13.4. Galvenā laimesta laimētājs un 2 (divi) rezervisti tiks noteikti 2019. gada 7. maijā uzreiz pēc Galvenā laiemsta izlozes SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE” biroja telpās, Siguldas šoseja 1e, Rīgas rajonā Garkalnes novadā, LV-1024, Latvijā, plkst 13:00, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.

14. LAIMĒTĀJA PAZIŅOŠANA
14.1. Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.jysk.lv pēc izlozes. Kā arī personīgi tiks nosūtīta ziņa uz reģistrēto tālruņa numuru un/vai epastu.

15. GALVENĀ LAIMESTA LOTERIJAS LAIMESTA SAŅEMŠANA:
15.1. Laimests jāsaņem SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE” biroja telpās, Siguldas šoseja 1e, Rīgas rajons Garkalnes novads, LV-1024, Latvija (balva  tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00),  vai vienojoties par saņemšanu konkrētā JYSK veikalā, līdzi ņemot laimējušo čeku vai rēķinu un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
15.2. Ja, saņemot laimestu, laimētājs vēlēsies paturēt čeka vai rēķina oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto čeku vai rēķinu.
15.3 Ja Galvenā laimesta laimētājs ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, balvu var saņemt, ierodoties ar vismaz 1 (vienu) no vecākiem vai aizbildni.
15.4. Laimētājam laimests jāizņem līdz 2019. gada 31. maijam. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un balvas paliek SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE” īpašumā.
15.5. Laimestu var izmantot Preču iegādei visos JYSK veikalos Latvijas teritorijā un jysk.lv.
15.6. Laimests netiks izmaksāts naudā vai mainītas pret citu laimestu.

16. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
16.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāizpilda visi Galvenā laimesta noteikumos minētie nosacījumi.
16.2. Ar dalību Galvenā laimesta loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

17. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
17.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 31. maijam, iesniedzot SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE” birojā, Siguldas šoseja 1e, Rīgas rajons, Garkalnes novads, LV-1024, Latvija rakstisku iesniegumu.
17.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

18. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
18.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE” un SIA “DO IT” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (vecāki, bērni, laulātie un citi radinieki neatkarīgi no dzīvesvietas).
18.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minētā uzņēmumua darbiniekiem vai viņu ģimenes locekļi. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE” īpašumā. 

19. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
19.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami veikalos:
-       JYSK veikals T/c „Alfa”, Rīgā, Brīvības gatvē 372;
-       JYSK veikals T/c „Spice Home”, Rīgā, Jaunmoku ielā 13;
-       JYSK veikals T/c „Mols”, Rīgā, Krasta ielā 4;
-       JYSK veikals, Rīgā, Stirnu ielā 26;
-       JYSK veikals, Rīgā, Slokas ielā 115;
-       JYSK veikals, Rīgā, A. Saharova iela 20a;
-       JYSK veikals T/c „Rietumu Centrs”, Liepājā, Jaunā Ostmalā 3/5;
-       JYSK veikals T/c „Valdeka” Jelgavā, Rīgas ielā 11a;
-       JYSK veikals T/c „Domina” Rīgā, Ieriķu ielā 3;
-       JYSK veikals Daugavpilī, Stadiona ielā 3G,
-       mājas lapā www.jysk.lv.

 

Edgars Ejubs                                                                                 2019. gada 12. martā
SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE”
Pilnvarotā persona