Noteikumi

 

Loterijas “Piepildi vēlēšanos ar JYSK” noteikumi

 

1.  Vispārīgie noteikumi

1.1.    Preču pārdevējs un loterijas organizētājs: SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE”, reģistrācijas nr. 40003536998, Siguldas šoseja 1e, Rīgas rajons Garkalnes novads, LV-1024, Latvija.

1.2.    Loterijas norises teritorija Latvijas Republikas teritorijā JYSK veikalos:

1.2.1.      JYSK veikals T/c „Alfa”, Rīgā, Brīvības gatvē 372

1.2.2.      JYSK veikals T/c „Spice Home”, Rīgā, Jaunmoku ielā 13

1.2.3.      JYSK veikals T/c „Mols”, Rīgā, Krasta ielā 46

1.2.4.      JYSK veikals, Rīgā, Stirnu ielā 26

1.2.5.      JYSK veikals, Rīgā, Slokas ielā 115

1.2.6.      JYSK veikals, Rīgā, A. Saharova iela 20a

1.2.7.      JYSK veikals T/c „Rietumu Centrs”, Liepājā, Jaunā Ostmalā 3/5

1.2.8.      JYSK veikals T/c „Valdeka” Jelgavā, Rīgas ielā 11a

1.2.9.      JYSK veikals T/c „Domina” Rīgā, Ieriķu ielā 3

1.2.10.  JYSK vekals Daugavpilī, Stadiona ielā 3G

1.2.11.  JYSK interneta veikalā www.jysk.lv

1.3.    Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 28. februāris, beigu datums ir 2017. gada 18. aprīlis.

1.4.    Lai piedalītos loterijā, personai no 2017. gada 28. februāra līdz 2017. gada 16. aprīlim (ieskaitot) jāiegādājas preces vismaz 20.00 EUR (divdesmit euro) vērtībā un jāveic reģistrācija dalībai loterijā www.jysk.lv/loterija.

2.  Laimestu fonds

2.1.   Laimesta fondu sastāda:

2.1.1.      48 (četrdesmit astoņi) dienas laimesti – dāvanu kartes no JYSK 50.00 EUR (piecdesmit euro) vērtībā. Dāvanu karšu – derīguma termiņš ir no 2017. gada 28. februāra līdz 2018. gada 28. februārim.

2.1.2.      Galvenais laimests – 1 (viena) dāvanu karte no JYSK 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro) vērtībā. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir no 2017. gada 28. februāra līdz 2018. gada 28. Februārim februārim.

2.2.   Laimestu fondu veido 49 (četrdesmit deviņas) dāvanu kartes par kopējo summu 3400.00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro).

3.  Loterijas dalībnieku izredzes laimēt

3.1.   Loterijas dalībnieka izredzes laimēt ir atkarīgas no kopējā šo noteikumu 1.4. punktā reģistrējušos dalībnieku skaita.

3.2.   Paredzams, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits loterijas norises laikā būs 12000, tātad loterijas dalībnieka izredzes laimēt vienu no 49 laimestiem ir aptuveni 1:225.

4.  Loterijas norises kārtība, piedalīšanās nosacījumi un laimestu izlozes kārtība

4.1.   Lai piedalītos loterijā, jebkurai personai noteikumu 1.4. punktā noteiktajā laika periodā jāiegādājas preces kādā no 1.2. punktā uzskaitītajiem veikaliem vismaz 20.00 EUR (divdesmit euro) vērtībā, ko apliecina darījuma apliecinošais čeks vai rēķina numurs, ja pirkums veikts interneta veikalā www.jysk.lv. Darījuma čeks vai rēķina numurs jāreģistrē dalībai loterijā interneta mājas lapā www.jysk.lv/loterija, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pirkuma datumu un čeka vai rēķina numuru. Par vienu pirkumu (čeka vai rēķina numuru) dalībnieks var reģistrēties vienu reizi. Vairāki čeki vai rēķini nesummējas.

4.2.   Ja reģistrējot čeku vai rēķina numuru tas nebūs unikāls, reģistrācija tiks atteikta.

4.3.   Loterijas dalībniekam ir iespēja reģistrēties loterijai atkārtoti, veicot nākamo pirkumu, attiecīgi dalības reižu skaits nav ierobežots.

4.4.   Uzvarētāju noteikšana notiks SIA „SOMESE Baltic” telpās Šķūņu ielā 6-5, Rīgā, LV-1050, Latvijā, loterijas norises periodā katru darba dienu plkst. 12:00, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi. Noteikumu 2.1.2. punktā noteiktās galvenā laimesta izloze notiks starp visiem reģistrētajiem dalībniekiem 2017. gada 18. aprīlī uzreiz pēc dienas laimesta izlozes. Dienas laimestu izlozēs tiks noteikts 1. (viens) laimētājs, Galvenā laimesta izlozē tiks noteikts 1 (viens) laimētājs un 2 (divi) rezervisti. Izlozes notiks ar šim nolūkam speciāli radītu datorprogrammu pēc nejaušības principa.

4.5.   Laimējušās personas tiks noteiktas sekojošā kārtībā:

4.5.1.      Reģistrējoties 2017. gada 28. februārī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 1. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.2.      Reģistrējoties 2017. gada 1. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 2. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.3.      Reģistrējoties 2017. gada 2. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 3. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.4.      Reģistrējoties 2017. gada 3. 4. un 5. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 6. martā, kurā tiks izlozēti 3 (trīs) laimētāji, pa vienam no 3. 4. un 5. martā reģistrētajiem dalībniekiem.

4.5.5.      Reģistrējoties 2017. gada 6. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 7. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.6.      Reģistrējoties 2017. gada 7. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 8. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.7.      Reģistrējoties 2017. gada 8. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 9. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.8.      Reģistrējoties 2017. gada 9. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 10. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.9.      Reģistrējoties 2017. gada 10. 11. un 12. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 13. martā, kurā tiks izlozēti 3 (trīs) laimētāji, pa vienam no 10. 11. un 12. martā reģistrētajiem dalībniekiem.

4.5.10.     Reģistrējoties 2017. gada 13. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 14. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.11.  Reģistrējoties 2017. gada 14. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 15. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.12.  Reģistrējoties 2017. gada 15. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 16. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.13.  Reģistrējoties 2017. gada 16. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 17. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.14.  Reģistrējoties 2017. gada 17. 18. un 19 martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 20. martā, kurā tiks izlozēti 3 (trīs) laimētāji, pa vienam no 17. 18. un 19. martā reģistrētajiem dalībniekiem.

4.5.15.  Reģistrējoties 2017. gada 20. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 21. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.16.  Reģistrējoties 2017. gada 21. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 22. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.17.  Reģistrējoties 2017. gada 22. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 23. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.18.  Reģistrējoties 2017. gada 23. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 24. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.19.  Reģistrējoties 2017. gada 24. 25. un 26 martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 27. martā, kurā tiks izlozēti 3 (trīs) laimētāji, pa vienam no 24. 25. un 26. martā reģistrētajiem dalībniekiem.

4.5.20.  Reģistrējoties 2017. gada 27. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 28. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.21.  Reģistrējoties 2017. gada 28. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 29. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.22.  Reģistrējoties 2017. gada 29. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 30. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.23.  Reģistrējoties 2017. gada 30. martā, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 31. martā, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.24.  Reģistrējoties 2017. gada 31. martā, 1. un 2. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 3. aprīlī, kurā tiks izlozēti 3 (trīs) laimētāji, pa vienam no 31. marta, 1. un 2. aprīlī reģistrētajiem dalībniekiem.

4.5.25.  Reģistrējoties 2017. gada 3. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 4. aprīlī, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.26.  Reģistrējoties 2017. gada 4. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 5. aprīlī, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.27.  Reģistrējoties 2017. gada 5. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 6. aprīlī, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.28.  Reģistrējoties 2017. gada 6. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 7. aprīlī, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.29.  Reģistrējoties 2017. gada 7. 8. un 9. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 10. aprīlī, kurā tiks izlozēti 3 (trīs) laimētāji, pa vienam no 7. 8. un 9. aprīlī reģistrētajiem dalībniekiem.

4.5.30.  Reģistrējoties 2017. gada 10. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 11. aprīlī, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.31.  Reģistrējoties 2017. gada 11. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 12. aprīlī, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.32.  Reģistrējoties 2017. gada 12. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 13. aprīlī, kurā tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

4.5.33.  Reģistrējoties 2017. gada 13. 14. 15. un 16. aprīlī, dalībnieks piedalās izlozē 2017. gada 18. aprīlī, kurā tiks izlozēti 4 (četri) laimētāji, pa vienam no 13. 14. 15 un 16. martā reģistrētajiem dalībniekiem.

4.5.34.  2017. gada 18. aprīlī visi loterijas dalībnieki piedalās noteikumu 2.1.2. punktā noteiktā Galvenā laimesta izlozē, kura notiks uzreiz pēc noteikumu 4.5.32. punktā noteiktās dienas laimestu izlozes. Tiks izlozēts 1 (viens) uzvarētājs un 2 (divi) rezervisti. Rezervisti netiks publiskoti, tomēr būs ierakstīti secīgā kārtībā izlozes protokolā.

4.6.   Personas dati, kas saņemti ar 4.1. punktā noteiktajiem pieteikumiem tiek apstrādāti SIA „SOMESE Baltic“ personas datu apstrādes sistēmā „Datu apkopošanas sistēma loterijām un ar to saistītais paņēmiens“, apliecības nr. 001725.

4.7.   Loterijas uzvarētāji tiks publiskoti izlozes veikšanas dienā līdz plkst. 18:00 internetā mājas lapā www.jysk.lv/loterija. Pilns laimētāju saraksts būs pieejams 2017. gada 18. aprīlī no plkst. 18:00 internetā mājas lapā www.jysk.lv/loterija.

5.  Laimestu saņemšana

5.1.   Laimējušās personas par laimesta saņemšanu sazinās ar SIA „Reklāmas aģentūra „Adell”” pārstāvi darba dienās darba laikā no plkst. 9:00 līdz 18:00, zvanot uz tālruni 67320263 vai nosūtot elektronisko pastu uz adresi: adell@adell.lv, lai vienotos par laimesta saņemšanu.

5.2.   Laimējušās personas laimestu varēs saņemt līdz 2017. gada 05. maijam SIA „Reklāmas aģentūra „Adell”” birojā Melnsila iela 11-5, Rīgā, darba dienās darba laikā no plkst. 9:00 līdz 18:00, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un loterijai reģistrēto laimējušo pirkuma čeku vai rēķinu, ja pirkums veikts interneta veikalā, kā arī parakstot apliecinājumu par laimesta saņemšanu. Pēc šī termiņa nepieprasītie laimesti netiek izsniegti.

6.  Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:

6.1.   Loterijas dalībnieka tiešie izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā, ir maksa par veikto pirkumu loterijas norises laikā.

6.2.   Loterijas dalībniekam var būt citi izdevumi par dalību loterijā, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.

6.3.   Laimesta saņemšana var radīt loterijas dalībniekiem izmaksas par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un nogādājot to izmantošanas vietā, izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko lietošanu un citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.

7.  Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

7.1.   Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas uz preču pārdevēja SIA „Jysk Linnen’n Furniture“, reģistrācijas nr. 40003536998, Siguldas šoseja 1e, Rīgas rajons, Garkalnes novads, LV-1024, Latvija, līdz 2017. gada 19. maijam (pasta zīmogs). Preču pārdevējs izskata pretenziju un atbild uz to 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc saņemšanas.

8.  Nobeiguma noteikumi

8.1.   Preču pārdevējs neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību loterijā.

8.2.   Laimestu vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs. Balvas netiks nosūtītas pa pastu vai ar kurjeru.

8.3.   Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „Jysk Linnen’n Furniture“, SIA „SOMESE Baltic” un SIA „Reklāmas aģentūra „Adell““ darbinieki. Ja tiks konstatēts šī punkta pārkāpums, laimests netiks izsniegts.

8.4.   Neizņemtie laimesti paliek loterijas organizētāja īpašumā, kas rīkojas ar tiem pēc saviem ieskatiem.

8.5.   Loteriju var apturēt, atcelt vai mainīt tās noteikumus, iepriekš saskaņojot šīs darbības ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

8.6.   Ar loterijas noteikumiem var iepazīties www.jysk.lv/loterija