Reģistrēties

Jūsu personas datus apstrādās kopīgi pārziņi SIA “ JYSK LINNEN`N FURNITURE” un  SIA “DO IT” ar mērķi nodrošināt Jūsu reģistrāciju loterijai, noteikt laimētāju un izsniegt balvu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un loterijas noteikumiem. Papildu informācija  tīmekļvietnē www.jysk.lv sadaļā “Privātuma politika". Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz dpo@jysk.lv.