Konkursa noteikumi

Konkursa organizators: SIA „JYSK Linnen’n Furniture” , reģistrācijas numurs: 40003536998, juridiskā adrese: Garkalnes novads, Berģi, “Rīgas-Siguldas šoseja 1E”, LV-1024, Latvija, (turpmāk - Organizators).
Konkursa norises teritorija: Latvijas Republika.
Konkursa mērķis: Klientu piesaiste un klientu datu bāzes palielināšana mārketinga jaunumu nosūtīšanai un tirdzniecības veicināšanai.
Konkursa norises periods un uzvarētāja noteikšana: Konkursa norises periods ir no 2020. gada 11. marta līdz 2020. gada 8. aprīlim (ieskaitot). Uzvarētāja izloze 2020. gada 9.aprīlī. 
Konkursa balva:  JYSK 100 EUR dāvanu karte.

Dalības nosacījumi:

 1. Konkursā drīkst piedalīties fiziskas personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un kurām nav reģistrēts klienta konts JYSK interneta veikalā.
 2. Konkursā nedrīkst piedalīties Organizators, Organizatora darbinieki un viņu ģimenes locekļi.
 3. Piekrišana saņemt vispārīgus e-pasta ziņojumus par jaunumiem, Jysk.lv īpašajiem piedāvājumiem un atlaidēm, kā arī aicinājumu piedalīties aptaujās ir obligāts priekšnosacījums dalībai konkursā.

Norises kārtība:

 1. Lai  piedalītos konkursā, jāievada sava e-pasta adrese, pārliecinoties, ka ar šo e-pastu jau nav reģistrēts klienta konts Jysk interneta veikalā un e-pasta adrese nesatur vārdu “jysk”. Nepieciešams piekrist Jysk privātuma politikai, apstiprināt piekrišanu konkursa noteikumiem un dalībai konkursā, kā arī piekrist vispārīgo e-pasta ziņojumu par jaunumiem, Jysk.lv īpašajiem piedāvājumiem un atlaidēm, aicinājumu piedalīties aptaujās saņemšanai.
 2. Ja konkursa dalībnieks atsakās no vispārīgo e-pasta ziņojumu saņemšanas konkursa norises periodā, Organizatoram ir tiesības ar brīdinājumu izslēgt dalībnieku no dalības konkursā.
 3. Organizatoram ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt konkursa noteikumus, publiskojot grozījumus konkursa noteikumos, kas ir publiski pieejami JYSK mājaslapā www.jysk.lv.

Uzvarētāja noteikšana:

 1. Konkursa uzvarētājs tiks noteikts 2020. gada 8. aprīlī pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst konkursa noteikumiem. Datorā nejaušo skaitļu ģenerators izlozē vienu konkursa uzvarētāju.
 2. Ja ar konkursa uzvarētāju neizdodas sazināties 14 kalendāro dienu laikā no uzvarētāja noteikšanas dienas, uzvarētājs zaudē tiesības uz balvu. Šādā gadījumā tiks veikta atkārtota izloze, kurā tiks noteikts jauns konkursa uzvarētājs.

Laimesta saņemšana:

 1. Organizators personīgi sazināsies ar konkursa uzvarētāju par konkursa balvas saņemšanu trīs darba dienu laikā pēc konkursa uzvarētāja noteikšanas vai 9. aprīlī, izmantojot  konkursa dalībnieka reģistrācijas brīdī norādīto e-pasta adresi.
 2. Balvas saņemšana notiek kādā no JYSK veikaliem, par ko savstarpēji vienojas Organizators un konkursa uzvarētājs. Organizators un konkursa uzvarētājs vienojas par ērtāko balvas saņemšanas laiku.
 3. Balvas saņemšanas termiņš ir viens mēnesis no uzvarētāja noteikšanas dienas.
 4. Uzvarētājam pēc Organizatora pieprasījuma ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
 5. Ja balva netiek saņemta viena mēneša laikā  no uzvarētāja izlozes dienas, konkursa uzvarētājs zaudē tiesības uz balvu. Pēc balvas saņemšanas termiņa beigām balva vairs netiek izsniegta un paliek SIA “JYSK LINNEN`N FURNITURE” īpašumā.
 6. Ja tiek konstatēti jebkādi krāpšanas gadījumi, Organizatoram ir tiesības neizsniegt uzvarētajam konkursa balvu.
 7. Iegūtā balva netiek mainīta pret naudu vai citām balvām.

Uzvarētājs

Uzvarētājs noteikts, izlozei izmantojot www.random.org. Apsveicam kfo****@gmail.com ar 100€ JYSK dāvanu kartes iegūšanu! (09.04.2020).